Nordstrand 2005 best i Oslo i futsal

2005-årgangen til NIF har vært suverene i futsal i vinter, og avsluttet sesongen med å banke Korsvoll 4-1 i finalen i Bjørnholthallen.