Sporveien har startet arbeidet med å gjøre trikkebasen på Holtet permanent

Det har vært trikkebase på Holtet siden 1917, men tomten er egentlig regulert til andre formål. Det ønsker Sporveien nå å gjøre noe med.