Dette er et tilsvar til innlegget Lyver Sporveien:

Nei, vi lyver selvfølgelig ikke. Sikkerhet er Sporveiens viktigste prioritet og det er noe som vi jobber med hver dag.

Vi vet at sikkerhetsvurderinger og sikkerhetsanalyser kan virke firkantet for noen, men vi kan ikke gå på akkord med det sikkerhetsansvaret som vi har.

Endringene som er innført ved Kastellveien er basert på en sikkerhetsvurdering/-analyse og gjeldende lovverk med den hensikt at passering over trikkelinjen skal være trygt og sikkert slik at vi hindrer ulykker.

Det er ikke foretatt trafikktellinger påstås det. Til det kan vi bare si at det er det. Det er vanlig at Bymiljøetaten krever trafikktellinger ved trafikkomlegginger. I dette tilfellet, etter forespørsel fra Bymiljøetaten, påkostet Sporveien den og sørget for at en trafikkmåling ble foretatt. Denne trafikktellingen benyttet Bymiljøetaten i sin vurdering.

Jernbanelovens §9C

Det er riktig som det er kommentert at §9C gir et forbud om å oppholde seg på planovergang når det forventes tog. I denne sammenhengen er det viktig at vi gir bilistene en mulighet til å komme seg ut av planovergangen og at de ikke bli fanget i en felle og ikke kommer ut av planovergangen.

Det er viktig at vi gir bilistene mulighet til å etterleve kravet i Jernbaneloven. Noe annet ville være uansvarlig.

Kravforskriften som er en underliggende forskrift til Jernbaneloven, presiserer ytterligere krav til planoverganger og sier i § 11–5 at: «Planoverganger skal være tilrettelagt for sikker passering for veifarende».

Sporveien anser det ikke som en sikker tilrettelegging å oppgradere en planovergang der bilistene risikerer å bli fanget i en felle.

Det er en risiko ved alle planoverganger at man kan bli fanget mellom bomarmene når trikk eller tog kommer. Alle nyere planoverganger er derfor designet slik at bomarmen lett kan kjøres ned (de er designet med svakheter slik at de lett brekker/bøyer seg). Dette gjør det mulig å komme seg ut av planovergangen ved å kjøre ned bomarmen. Det forutsetter selvfølgelig at det er plass foran bilen til å gjøre dette. Det skal det normalt være på Bråten, da overgangen ligger i god avstand til Ekebergveien.

Kan bommene ved Kastellet fjernes?

Hvis man fjerner bommene ved Kastellet vil ikke dette endre forholdet, da det likevel ikke er mulig å kjøre ut av planovergangen dersom det er stor trafikk på Ekebergveien eller fotgjengere eller sykler er til hinder. Man blir riktignok ikke fanget mellom bommene, men risikerer likevel å bli stående på planovergangen.

Les også

Lyver Sporveien?