Sporveien skriver i sitt svar til mitt innlegg at sikkerhet er deres viktigste prioritet og noe de jobber med ‘hver eneste dag’. Da er det jo merkelig at de forflytter et trafikalt problem som kunne vært løst smidig der det oppsto til et annet sted hvor det skaper mye større sikkerhetsmessig utfordringer?

Mens veien opp til overgangen ved Kastellet er både oversiktlig og inntil Sporveien snevret den inn var bred nok for to biler og fotgjengere, er Seterlivveien både for smal og svært uoversiktlig. Det er en direkte konsekvens av manglende konsekvensanalyse, av manglende høring blant lokalbefolkningen med kunnskap om de trafikale forholdene og manglende forståelse av hvem som trafikkerer disse småveiene (skolebarn, foreldre på vei til barnehage, osv.) som har skapt den uholdbare situasjonen med mye større sikkerhetsrisiko enn den som er og var på Kastellet. Det vises jo ved at bommen ved Bråten nå er ute av drift på andre uken.

Og da kommer vi til kjernen og det Sporveien lyver om. Det er ingen konflikt mellom veiloven og jernbaneloven, men det er bommen som er problemet. For var ikke loven gjeldende før den nye bommen kom på plass, eller var den bare glatt oversett?

Hvis Sporveiens logikk skal gjelde, så har altså beboerne på nedsiden av Kastellet i årevis brutt jernbaneloven ved at man har kunnet vente på skinneovergangen inntil trafikken gjorde det mulig å kjøre ut i Ekebergveien, fordi sensorer ikke deiset bommet ned i biler som var helt eller delvis inne på området.

I 2022 må det da være mulig å fremskaffe bommer med tilsvarende sensorer som den gamle bommen hadde? Et tips er at samme type bom (med sensor) også burde installeres på Bråten.

Når det gjelder telling, er det gjennomført i de områder som i mindre grad er berørt, og ikke der tellingen ville ‘telt’, nemlig i Seterliveien og i Holtveien, helt i enden ved Holtet – der hvor fremkommelighet, oversiktlighet og sikkerhet er særs problematisk.

Og når det er sagt, det hjelper ikke bare å telle. Man må også se på de faktiske forholdene. Og bruke det som kalles sunn fornuft. I stedet for byråkratlogikk, som jo beviselig i dette tilfellet kun har ført til en forverring for sikkerheten til Nordstrands befolkning.