Vegtrafikksentralen melder på Twitter klokken 17.37 at E6, høyre felt retning Moss, er stengt grunnet stanset bil.