Gå til sidens hovedinnhold

Står valgfriheten i Oslo i fare?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oslo kommune innførte fritt brukervalg i hjemmetjenesten i 2007. Samtidig har det vært en lang tradisjon med en kombinasjon av private og kommunalt drevne barnehager og sykehjem.

Fritt brukervalg innebærer at den enkelte som mottar tjenester fra kommunen, kan velge mellom ulike aktører. Er man misfornøyd, kan man altså velge en annen leverandør. En slik kombinasjon av kommunal og privat drift er positivt og bidrar til fokus på kvalitet for alle.

Nå står denne valgfriheten i fare. Vi har sett at byrådet i siste periode har stanset etablering av private barnehager og rekommunalisert sykehjemsdrift der kontrakter med private leverandører har gått ut. I tillegg har byrådet etablert en tilleggstjeneste (aktivitetstid) i hjemmebaserte tjenester som utelukker private og ideelle leverandører.

Vi ser nå meningsmålinger med SV og Rødt på fremmarsj på bekostning av Ap. Hvis det nåværende byrådet fortsetter er det derfor all grunn til å frykte økt innflytelse fra disse to sosialistiske partiene. Leser man partiprogrammene kan det innebære full avvikling av prinsippet om fritt brukervalg fordi begge kaster ut private tjenesteleverandører.

For Høyre er den brukeropplevde kvaliteten på tjenestene viktigst, ikke om den utføres av kommunale eller private leverandørers ansatte. Det er mange flinke medarbeidere hos alle. I den nyeste brukerundersøkelsen scorer for eksempel den kommunale hjemmesykepleien noe høyere enn den private, mens i praktisk hjemmehjelp er det motsatt. Det viktigste er uansett at brukeren kan velge en annen leverandør dersom man ikke er fornøyd – uten at det koster en krone.

Så argumenterer venstresiden med at de private leverandørene tjener penger. Ja vel, hele vårt økonomiske system baserer seg på at bedrifter kan drive med overskudd. At de som skyter inn risikokapital skal kunne ta ut et moderat utbytte er faktisk helt greit. Det betyr at de lyktes i et marked – at de leverer tjenester med en kvalitet som etterspørres av kundene. I et fritt arbeidsmarked må de også tilby sine ansatte like gode eller bedre vilkår enn kommunen. Ny pensjonsordning vil for øvrig også utjevne forskjellene mellom offentlig og privat sektor.