Sterke følelser i sving da lokalpolitikerne diskuterte Kongsveien i kveld

Den planlagte stengingen av Kongsveien, som nå er avblåst, har vakt sterke følelser – også hos lokalpolitikerne.