Gå til sidens hovedinnhold

Still spørsmål til politikerne om byutvikling i Oslo!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Før stortingsvalget i 2017 var byutvikling, fortetting og rasering av småhusområder et hett tema i valgkampen i Oslo. Beboeraksjon Oslo, en politisk nøytral og uavhengig sammenslutning av mange lokale aksjonsgrupper, bidro til at bystyret i et møte før valget foretok viktige forbedringer av Kommuneplanen for Oslo.

I år, før et kommunevalg, er det til nå særlig en sak som har dominert debatten; bompenger. Men byutvikling og utformingen av fremtidens Oslo, spørsmål som er langt viktigere for de fleste innbyggere, har ennå ikke vært et tema i valgkampen.

I Samfunnsdelen i den reviderte Kommuneplanen som ble vedtatt i januar, er målet for byutvikling "En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle." Det er et mål alle kan slutte seg til. Men Beboeraksjon Oslo og svært mange av Oslos innbyggere er opptatt av hvilke virkemidler partiene vil bruke for å nå dette målet.

Vi foreslår - Still følgende spørsmål i valgbodene og til dem som deler ut valgbrosjyrer:

Høyt og tett?

I Kommuneplanen åpnes det adgang for å bygge høyt og tett i mange områder.

Vil ditt parti gå inn for å bygge høyt og tett slik at det blir plass til flere, selv om det fører til at kravene til boligkvalitet, sol, lys, luft og uteområder må reduseres?

Hva står i partiprogrammet om dette?

Befolkningsvekst?

Alle partier har til nå gått inn for at alle som ønsker å bo i Oslo, skal kunne bo der.

Vil ditt parti gå inn for en massiv, utbyggerstyrt utbygging for å dette målet selv om eksisterende bomiljøer får svekket kvalitet. Hva står det i partiprogrammet?

Hva mener ditt parti om begrepet bærekraftig befolkningsvekst i Oslo?

Riving av hus i småhusområder?

Det er mange eiendomsutviklere som har kjøpt opp hus i småhusområder for å bygge høyere og tettere i strid med ønsker til naboer og lokalmiljøet.

Vil ditt parti støtte eiendomsutviklerne eller lokalmiljøet?

Hva står i partiprogrammet om dette?

Bruk din demokratiske rett!

I tillegg er det sikkert en lang rekke mer detaljerte spørsmål å stille til bystyrepolitikere og bydelspolitikere om lokale prosjekter og planer om regulering og utbygging.

Beboeraksjon Oslo mener det er særdeles viktig at innbyggerne bruker sin demokratiske rett til å påvirke og styre utviklingen i Oslo. Kommuneplanen 2015 ble i hovedsak utformet av en liten gruppe av sentrale politikere og eiendomsutviklere. Resultatet var en plan som ivaretok eiendomsutviklernes økonomiske interesser, men som ville ødelegge mange gode bomiljøer.

Beboeraksjon Oslo går inn for:

• Byutvikling må baseres på bærekraftige mål for befolkningsvekst.
• Byutvikling må bevare levende nabolag. Trivsel og kvalitet må sikres.
• Byutvikling skal tilpasses eksisterende bomiljøer.
• Lokaldemokratiet skal ha mulighet for reell medvirkning i utforming av lokale planer.

Still spørsmål til de politiske partiene om deres syn på disse prinsippene for byutvikling.

For Beboeraksjon Oslo

Eivind Bødtker, Knut Elgsaas, Knut Hovslien, Hans-Juul Mikkelsen,
Hroar Møthe, Marianne Storhaug