Stor stas i storsalen i Nordstrandhuset, da beboere i tre av bydelens bofellesskap var samlet til fest. Tradisjonen tro ble det både allsang, utlodning og grillmat.

Det er Nordstrand Rotaryklubb som har gjort denne beboerfesten til en fast post på sitt vårprogram igjen, etter tiden med pandemi og nedstengning. Rundt 30 feststemte deltagere hadde funnet veien fra bofellesskapene i Seterhøyveien, Birger Olivers vei og seksjon Lambertseter.

Klubbens president, Per Stavgar, ønsket velkommen – iført sitt presidentkjede – før alle stemte opp til kjente, kjære og stadig populære allsangmelodier. Med smektende tonefølge av Tom Kristiansen som trofast stiller opp med sitt trekkspill.

Et udiskutabelt høydepunkt i denne sekvensen inntreffer når Øyvind Arge entrer scenen – og det plutselig er selveste Elvis som fremfører Love me tender. Allsangen avrundes på høytidelig vis med Fedrelandssangen.

Siste post er kanskje den aller mest populære, det store lotteriet med bare vinnere. Fritt valg blant et variert tilfang av gevinster, alle på øverste hylle. Men før det kom så langt, hadde gjestene inntatt et velsmakende måltid som var tilberedt på store griller ute i Nordstrandhusets hage.

20 klubbmedlemmer sørget for at hele arrangementet kom vel i havn. Og gjester og vertskap var samstemt: en tradisjon som må videreføres!