(Østlandets Blad): SKI/OSLO: Klokken 06:56 søndag morgen rullet R21 ut fra stasjonen i Moss, i retning Oslo. Klokken 07:17 kørte det fra Ås stasjon, og sju minutter senere gikk toget fra spor fire på Ski stasjon. Klokken 07:36 ankom det spor 1 på Oslo S.

Om bord er blant annet ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan, varaordfører Hans Martin Enger, tidligere ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold, venstres Camilla Hille, og tidligere Ski-ordfører Gunvor Eldegard.

Full jubel

De siste ukene har Bane Nor og Vy gjennomført testkjøring på Follobanen gjennom Blixtunnelen, og som ØB har skrevet tidligere, har de også gjennomført en omfattende redningsøvelse.

Men dette er den aller første gangen at du og jeg har mulighet til å stige ombord på toget i Ski, for så å gå av på Oslo S 12 minutter senere.

Og tolv minutter etter at toget forlot perrongen i Ski, kunne de reisende stige av på perrong 1 på Oslo S. Der var det full jubel over at den aller første ordinære turen på Follobanen har gått på skinner.

– Det var en fest. Gøy å ta tog til Oslo. Men nå gleder jeg meg enda mer, for nå skal vi ta toget til Ski, påpeker varaordfører i Nordre Follo, Hans Martin Enger på perrongen i Oslo.

ØB er med på den historiske turen, og vil oppdatere deg etter hvert.

Offisiell åpning mandag

Selv om det første toget gikk søndag morgen, er den offisielle åpningen ikke før mandag. Da blir det markeringer både på Oslo S og i Ski. H.M. Kongen skal klippe snora på Oslo S, før toget med blant annet kongen, kronprinsen, statsministeren og samferdselsministeren ombord går til Ski stasjon.

Også ordfører Hanne Opdan deltar under snorklippingen i Oslo og turen til Ski mandag.

Folkefest

Mandag ettermiddag blir Follobaneåpningen feiret med folkefest i Ski. Der er det en lang rekke aktører som har meldt sin deltakelse. Også ØB vil være til stede med stand i Ski sentrum.

Saken oppdateres

Her finner du mange av ØBs saker om Follobanen.

Fakta om Follobanen og Follobaneprosjektet

 • 22 km ny dobbeltsporet ekspresslinje mellom Oslo og Ski tilrettelagt for ned til halvert reisetid (fra 22 til om lag 11 minutter) – effekt for de reisende fra dag 1.
 • Regiontog, ny direktelinje og alle tog som kjører Blixtunnelen på Follobanen får kortere reisetid.
 • Ekspresstog på Follobanen i samspill med trafikk på Østfoldbanens lokallinje, gir flere valg og dobbelt så stor tog-kapasitet Oslo-Ski
 • Bane NOR planlegger trafikk på Follobanen fra og med søndag 11.desember 2022. Banen blir offisielt åpnet mandag 12. desember.
 • Follobanen er innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo.
 • Follobanen har Nordens hittil lengste jernbanetunnel, Blixtunnelen (20 km,) i to tunnelløp (totalt 40 km) Follobaneprosjektet er Norges hittil største samferdselsprosjekt.
 • Follobaneprosjektet omfatter nytt kollektivknutepunkt i Ski med tre plattformer, to reisetorg, bussterminal, grøntareal med mer - åpnet av Bane NOR i august 2022.
 • Nye spor til Østfoldbanen inn til Oslo S og nye Kongshavntunnelen og spor lagt under Middelalderparken i Oslo - tatt i bruk i august 2021.
 • Opprusting av Middelalderparken i et samarbeid med Oslo kommune og Riksantikvaren. (I Middelalderparken er de største arkeologiske utgravingene i hovedstaden på over 100 år utført side om side med anleggsarbeidet).
 • Follobaneprosjektet omfatter betydelige utbedringer, konstruksjoner og oppgradering ved Oslo S med den største sporutvidelsen på 41 år.
 • Nødvendig omlegging av Østfoldbanen ved Oslo S og Ski.
 • Follobaneprosjektet omfatter bygging av totalt 64 km nye spor.
 • Follobanen får tilknytning til samtlige19 spor ved Oslo S.
 • Første lange jernbanetunnel i Norge med atskilte tunnelløp (Boret med fire tunnelboremaskiner (18,5 km) – og ved sprengning drill & blast og drill & split (uten sprengning).
 • Kostnadsramme 36,8 milliarder kroner (2022-kroner)
 • Forberedende arbeid startet i 2014/2015
 • Prekvalifisering for prosjektets totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildeling fra februar 2015 til andre halvår 2016
 • Hovedarbeidet startet i 2015

Kilde: Bane Nor