Stor suksess med nytt biltreff på Tyrigrava - torsdager ruller det inn europeiske fartsvidundere

Flere hundre biler møtte på europeisk aften på Tyrigrava sist uke. Selv politiet møtte opp for å sjekke om noen slapp opp tømmene for mye på de italienske og tyske villhestene.