Støtter rekkehusplaner på Munkerud – hvis høydene er i tråd med småhusplanen

Lokalpolitikerne er enige med PBE: boligprosjektet Munkerudgrenda må være lavere. Men en ny gangforbindelse ut mot Nordstrandveien og hensynssone rundt bekken er positive tiltak, påpeker bydelsutvalget i sitt høringsinnspill.