Støyekspert fortviler over faretruende høyt støynivå for barna på Manglerud og Høyenhall: – Det kan føre til alvorlig sykdom

Støynivået ved Høyenhall skole er ti ganger høyere enn det burde være. Nå ber generalsekretæren i Norsk forening mot støy politikerne gripe inn.