Striden om kjempetomten på Midtåsen ble ikke løst i Oslo tingrett – nå åpner begge parter opp for kompromiss

– Vi ser at noen av byggene i syd passer bedre i Bjørvika enn på Nordstrand, sier Nobil Eiendom som vil bygge ut en stor tomt på Midtåsen. Øvre Ljan Boliglag, som fester tomten, åpner opp for ny dialog med utbyggeren.