Gå til sidens hovedinnhold

SV har store ambisjoner for Osloskolen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kanskje er du elev i Osloskolen. Kanskje mamma, pappa eller bestemor til barn som går på skolen eller som snart skal begynne. Du er kanskje lærer, rektor eller vernepleier som jobber i dette viktige laget som sammen med elevene bygger og utvikler skoletilbudet i hovedstaden. Eller kanskje du bare er nabo til skolen, denne viktige delen av ditt nærmiljø. Kanskje er du politiker.

Uansett hvem du er så er skolen viktig. En viktig institusjon i samfunnet, ofte en sentral del av nærmiljøet og mest av alt den viktigste offentlige arenaen for barn og unges oppvekst og fremtid.

I Søndre Nordstrand bor det mange barn og unge. Barn som synes skolen er superkjedelig eller kjempegøy. Barn som gleder seg til skoledagen begynner, barn som gruer seg. Barn som tilsynelatende ikke bryr seg. Barn er forskjellige. Barns oppvekstvilkår er også forskjellig, både mellom bydeler og også innad i de enkelte bydelene. I vår bydel vokser mange barn opp i lavinntektsfamilier. De bor trangt, har foreldre som jobber mye eller ikke jobber i det hele tatt. Når SV utvikler Osloskolen er denne kompleksiteten langt fremme i bevisstheten i alle avgjørelser.

Med Inga Marte Thorkildsen i front for Osloskolen har vi fått 900 flere lærere. 900 lærere som bidrar til at hver enkelt elev kan bli sett og få tett oppfølging, enten det er en som sliter i et fag eller har det vanskelig sosialt. De fleste av disse nye lærerne har kommet på de skolene som trenger det mest. Med SV i front har skolebudsjettene blitt styrket og pengene kommer elevene til gode. Konsulentbruken har blitt mer enn halvert fra 50 millioner i året med Høyrebyråd til 20 millioner og det kuttes videre på konsulentbruk i 2021.

Vi er glade for at osloelevenes resultater går opp. Både grunnskolepoeng, eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er forbedret de siste årene. Flere fullfører videregående opplæring. Også i år skårer elevene i Oslo betydelig bedre enn i alle andre fylker på alle nasjonale prøver. Grunnleggende kunnskap er helt sentralt for videre læring, for å få muligheter til å leve livene de ønsker. I Osloskolen skal den enkelte skole ha stor grad av frihet til å tilpasse sitt tilbud til deres elever. Behovene ved hver enkelt skole er forskjellige, og derfor trenger man muligheten til å tilpasse skolen for å gi alle elevene de samme forutsetningene. Dette er kanskje særlig viktig i en bydel som Søndre Nordstrand med vårt store elevmangfold.

Kunnskap er ikke bare norsk, matte og engelsk. SV står for et bredere kunnskapssyn og ønsker en langt sterkere satsing på de praktisk- estetiske fagene. Vi ønsker en praktisk og variert skoledag med fysisk aktivitet, skolemåltid og kreativitet. Med SV ved roret har vi fått pilotprosjekter der kulturskolen samarbeider med aktivitetsskolen (AKS) og slik sørger for et tilbud av estetiske fag med topp lærerkrefter. Vi ønsker dette som permanente ordninger samtidig som vi gjør AKS gratis for alle barn. Vår kulturbyråd Omar Samy Gamal kom også med gladnyheten om ny kulturstasjon på Mortensrud med 1600-1800 plasser og flotte, nye lokaler. Med kulturstasjonen følger også et lærerteam med høy kompetanse på estetiske fag. Søndre Nordstrand SV vil jobbe lokalt for at disse lærerkreftene kan komme alle barn i bydelen vår til gode gjennom samarbeid med grunnskolene og frivilligheten.

SV´s ambisjoner for Osloskolen er store. For å lykkes trenger vi en regjering som prioriterer en skole som tar vare på lærere og elever. Som tilrettelegger for lokale forskjeller. Som ikke ser seg blind på nasjonale prøver i noen få fag, men fremmer en skole med et bredt kunnskapssyn der alle barn opplever mestring. I Oslo jobber vi for en mer rettferdig inntaksordning i Videregående skole. Da er det siste vi trenger en regjering som ønsker å innføre såkalt fritt skolevalg over hele Norge. En modell som favoriserer de med best karakterer og øker forskjellene.

Skal alle, uavhengig av bakgrunn, få mulighet til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom hele livet må vi verdsette teoretiske, praktiske og sosiale ferdigheter like høyt. Skolepolitikken må tilrettelegge for at skolen faktisk gjør dette. Det betyr ikke at en nedprioriterer matte, norsk og engelsk. Det betyr bare at vi tror at det er flere grunnleggende mål for skolen enn bare dette, og at vi tror at disse ulike faktorene henger sammen. Vi ønsker en inkluderende fellesskole. Dette innebærer at skolen må være dynamisk og fleksibel. Det er ikke nødvendigvis elevene som skal tilpasse seg skolen, men kanskje også skolen som må tilpasse seg elevene. Elever lærer på ulike måter i forskjellig tempo. Vi trenger kompetente og tilstrekkelig med lærere, og vi trenger en opptrapping av ansatte med andre profesjoner i skolen. Kanskje særlig er dette viktig i her i Søndre Nordstrand. Vernepleieren, barnevernspedagogen, sosionomen og psykologen må være en viktig del av skolen.

Før ble SV nesten latterliggjort for vårt sterke engasjement for skolemat. Sakte men sikkert har de andre partiene kommet etter. I Søndre Nordstrand er det mange barn som kommer sulten på skolen. Det gir dårlig grunnlag for læring og konsentrasjon. Derfor vil vi fortsette vårt arbeid for mat på skolen. Vi er glade for at andre parti kommer etter, på skolemat, gratis AKS, på å gi tillit til ansatte og elever.

Uansett hvem du er, ikke vær redd for at vi ikke vet hvor vi vil med skolepolitikken vår. Vi har også tillit til at ansatte og ledere i Osloskolen vet det. Vi vil alle at ulike barn skal få like muligheter.