Gå til sidens hovedinnhold

Svikten i demokratisk styring av byutviklingen i Oslo. Hovedårsaken til protester mot utviklingstiltak i bydelene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En grunnleggende forutsetning for demokratisk byutvikling er en grundig konsekvensanalyse av foreslåtte tiltak. Dessverre er det mange eksempler på at det ikke foretas analyser av konsekvensene for dem som blir berørt av utviklingstiltak i Oslo. Det var ingen opplysninger i det borgelige byråds Kommuneplan i 2015 om at det i områder som Nedre Grefsen ble adgang til riving av eneboliger og rekkehus og bygging av høyblokker. Konsekvensene for dem som ble berørt av planen var ikke omtalt. Da er det ikke merkverdig at de som har makt og innflytelse i byråd og bystyre ikke bryr seg om å foreta konsekvensanalyser av mindre omfattende byutviklingstiltak.

Et eksempel er byrådets og Bymiljøetatens behandling av forslag om et 150 meter sykkelfelt fra Vetlandsveien til Skøyenkroken på Oppsal. Etter å ha fått 75 i hovedsak meget kritiske høringsuttalelser, konkluderte Bymiljøetaten at det ikke var behov for en konsekvensanalyse. I etatens oppsummering var det ingen opplysninger om de ulemper og problemer som bortfall av 80-100 parkeringsplasser vil påføre beboere i nærområdet. Det var heller ingen beskrivelse av hvor mange som fikk en fordel av et sykkelfelt og deres problemer om sykkelfeltet ikke ble bygget.

Et elementært krav til en demokratisk behandling av denne og liknende saker er at fordeler og ulemper for dem som berøres av et utviklingstiltak er beskrevet på et klart og godt norsk. Det burde også være en selvfølge at det organ som treffer det endelige vedtak redegjør for grunnlaget for vedtaket og avveiningen av berørte parters interesser.

Like elementært er kravet om at det politiske ansvaret for et utviklingstiltak skal være tydelig og klart. Heller ikke dette kravet oppfylles når avgjørelsen om bygging av et sykkelfelt på Oppsal treffes av en anonym saksbehandler i Bymiljøetaten.

Egentlig burde det være bydelsutvalget i Østensjø som traff beslutning om bygging av sykkelfelt på Oppsal. Det er bare innbyggere i bydelen som blir berørt av bygging av dette sykkelfeltet.

Til nå har det ikke vært noen interesse i byrådet eller hos venstresiden eller høyresiden i bystyret for en slik maktoverføring.

De partier som ønsker større oppslutning ved kommende Stortings- og kommunevalg bør fortelle om sine planer for en mer demokratisk byutvikling i Oslo.

Les også

Nå starter byggingen av sykkelfelt på Abildsø – se hva mer som skal gjøres her

Les også

Her skal det bygges sykkelfelt i Bydel Østensjø

Les også

Veikryss, torg og privat friområde kan bli innlemmet i områdereguleringen på Oppsal

Les også

Tony (35) har startet flaggaksjon mot sykkelfelt: – Ødelegger for bilene

Les også

27 klagere ble ikke hørt – nå er byggingen av sykkelfeltet på Trasop i gang: – Arrogant