Fremtidens Mortensrud er snart ferdig planlagt, og akkurat nå detaljreguleres området ved og rundt Mortensrud t-bane og Senter Syd. Det er positivt at kommunen og utviklerne ser på hva som vil gi et godt bomiljø og gode tilbud for innbyggerne. Det er samtidig sterkt beklagelig at forslaget om en svømmehall på Mortensrud er i fare for å falle ut av reguleringen som nå er på høring hos Plan- og bygningsetaten.

En svømmehall på Mortensrud vil gi alle som bor der og innbyggerne i hele nærområdet en verdifull tilgang til svømmeopplæring, trening og lek. Dette vil kunne øke livskvaliteten i alle aldersgrupper i en del av byen som opplever kraftig utbygging og befolkningsvekst. Med en svømmehall i nærheten får skolene i bydelen enklere tilgang til å øke antall timer svømmeopplæring, familier og ungdommer får et sårt tiltrengt fritidstilbud der de bor, og eldre kan trene og rehabiliteres i sammenheng med andre kommunale tjenester.

Jeg oppfordrer alle som mener at en svømmehall vil være et gode for innbyggerne i Oslo Sør om å benytte muligheten til å svare på høringen som ligger ute på Plan- og bygningsetatens nettsider pbe.no innen fristen 11. mars (saksnummer 201817933).

Samtidig håper jeg mange vil slutte opp om underskriftskampanjen på www.opprop.net/mortensrudsvommehall som i første omgang vil lede til et innbyggerforslag i Oslo bystyre. Sammen vil vi som engasjerer oss kunne påvirke lokale politikere til å få en svømmehall inn på planen for Mortensrud før alle mulige tomter er fordelt.

LES OGSÅ:

Richard Elphinstone gir seg på Senter Syd på Mortensrud: - Det har vært 20 spennende og hyggelige år, men også krevende i en bydel med store utfordringer

Klemetsrudanlegget skal utvides: Grønn kolle kan bli jevnet med jorda og ny pipe på 80 meter vokse opp

Marius (25) takker Fontenehuset for at han fortsatt lever - nå kommer tilbudet til Nordstrand-området

Nå starter omreguleringen av Mortensrud