Gå til sidens hovedinnhold

Sykkeldebatt på villspor

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For oss som bor på Oppsal er det en sak som vekker til debatt. Det er sykkelmafiaens ensidige kamp for å komme fortere fram. De ivrigste entusiastene ser ikke ut til å skygge unna noen hindringer. Sykkelveiene i to meters bredde skal fram uansett om folks parkeringplasser ryker eller om fotgjengere må lære seg å se opp for raske syklister i tillegg til bilene.

Jeg sykler også. Fra Oppsal og inn i Østmarka er det ikke langt. På Haakon Tveters vei og i Østmarkveien er det nå lagt noen meter med sykkelvei. Noen politikere har lovet at denne sykkelveien skal gå fra krysset Østmarkveien/Ringveien og videre langs Haakon Tveters vei fram til krysset mot Østensjøveien. På denne strekningen ryker folks parkeringsplasser. Taxi og buss må stoppe i sykkelfeltet for å slippe folk av og på. Renovasjonsbiler må også stoppe i sykkelfeltet for å hente søppel. Men vi skal som plaster på såret få en lang sammenhengende sykkelvei.

Dette er det ingen grunn til å tro på. Slik det er nå, har vi fått sykkelvei på steder der vi syklister aldri har følt oss truet av bilister. Der veien fra før av har vært oversiktlig, har vi fått en sykkelvei vi ikke trenger. Der det er trangt og vanskelig, kommer vi neppe noen gang til å få en sykkelvei. Rett og slett fordi det ikke er plass - med mindre en setter i gang en kostbar prosess med ekpropriasjon av et større antall eneboliger. Det gjelder spesielt langs Østmarkveien.

Enda vanskeligere skal det bli å legge sykkelfelt langs Haakon Tveters vei fra Skøyenkroken og ned til Østensjø skole. Her er veien bratt og svingete og fjell på ene siden gjør det umulig å utvide veien. Har de politikerne eller de byråkratene som tror på en sammenhengende sykkelvei her i det hele tatt vært på Oppsal?

Lokalpolitikere i bydelsutvalget har lansert alternative planer på deler av den planlagte sykkeltraseen. Ta i bruk den eksisterende gang- og sykkelvei fra Skøyenåsveien langs Skøyenåsen skole fram til Skøyenåsen T-bane stasjon. Brukes av syklister i dag og ligger der. Billig, bra og i tillegg trenger en ikke å fjerne et stort antall parkeringsplasser.

Denne debatten er på mange måter trist. Vi er alle tilhengere av trygge skoleveier. Vi ønsker oss gode og trygge kollektive transportmidler. Men det er ikke forbudt for vanlige folk å ha en bil selv om en bor i et område som i sin tid ble planlagt med for få egne parkeringsplasser. Det er slik vanlige folk i denne byen bor. I drabantbyer etablert i en tid der bilen var forbeholdt de aller rikeste.

Slik vil vi ikke ha det nå. Bil - gjerne elbil - brukt med fornuft er et gode for mange. Ikke kun for de som har mulighet og anledning til å parkere på egen tomt eller i eget garasjeanlegg.

Les også

Sykkelfeltene mellom Trasop og Bøler skal byttes ut med nye - vurderer å stenge utkjøringer til Ytre Ringvei

Les også

Her skal det bygges sykkelvei - men ikke før tidligst i 2024

Les også

Bilene må vike for nye sykkelfelt i Østensjø, først ut er Oppsal

Les også

Vil lage 25 km sykkelfelt i Oslo neste år – dette kommer på Nordstrand og i Østensjø