Beredskapssenter møter motbør

SANG MOT STØY: Aksjonsgruppa Stopp Støyen holdt appeller og sang mot støy foran Stortinget. Her klipp fra en video publisert på Østlandets Blads nettsider.

SANG MOT STØY: Aksjonsgruppa Stopp Støyen holdt appeller og sang mot støy foran Stortinget. Her klipp fra en video publisert på Østlandets Blads nettsider.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Beboere på begge sider av kommunegrensen frykter støyen fra politiets fremtidige beredskapssenter.

DEL

OSLO/TARALDRUD: Planene for politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud møter sterk motstand på den andre siden av kommunegrensen, samtidig som innbyggere i Bydel Søndre Nordstrand den siste tiden har manet til kamp via ulike lokalforum og facebooksider som "Det skjer på Bjørndal (og omegn)" og "Stopp støyen fra beredskapssenteret på Taraldrud".

Beredskapssenteret skal bygges i Oppegård kommune rett sør for Bjørndal og Bydel Søndre Nordstrand.

LES OGSÅ DISSE DEBATTINNLEGGENE:

Null støy fra skyting og eksplosiver på beredskapssenteret

Støyen fra beredskapssenteret stopper ikke ved kommunegrensa

Stopp støyen fra beredskapssenteret på Taraldrud

Frykter skyte- og helikopterstøy

Høringsfristen for reguleringsplanen gikk ut 22. juni, og Regjeringen har nå mottatt langt over tusen høringsuttalelser.

Støy fra skyting, eksplosjoner og helikoptre er den største bekymringen. Mange krever at disse aktivitetene må foregå innendørs eller andre steder.

Natur, miljø og kulturminner er også ankepunkter, sammen med det mange mener er mangel på konsekvensutredninger.

Sang foran Stortinget

Da høringsfristen gikk ut sist torsdag samlet berørte innbyggere fra begge sider av kommunegrensen seg til en markering med sang mot støy foran Stortinget.

Nå skal Justis- og beredskapsdepartementet oppsummere alle høringsuttalelsene og vurdere hvordan innkomne merknader bør innarbeides i reguleringsplanen.

Deretter blir planforslaget oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Et endelig vedtak skal etter planen fattes i august 2017.

Les flere saker om Taraldrud her

Artikkeltags