Det bor nesten 143 000 mennesker til sammen i Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand bydeler. Ved en eventuell nødssituasjon er det kun to kommunale tilfluktsrom tilgjengelig. De kan ta opptil 12.000 mennesker.

Hvor skal resten oppholde seg?

Nordstrands Blad har jobbet for å finne svar på det de siste ukene. Det har vært en runddans innom ulike etater. I skrivende stund har vi ikke fått svar på hvor de private tilfluktsrommene er, om det er egne regler for hvem som kan oppsøke de private tilfluktsrommene og hva man skal gjøre hvis en flyalarm går. Skal vi løpe til nærmeste skole og håpe på å bli sluppet inn? Skal vi pakken bilen med alt vi har handlet inn til nødlageret og oppsøke et tilfeldig borettslag og satse på at de har plass i tilfluktsrommet? Eller tenker man seg at over 140 000 mennesker skal løpe som gale, for å være førstemann inn i de to kommunale rommene?

Vi savner informasjon og en tydelig beredskapsplan.

De to kommunale tilfluktsrommene ligger i dag i Holmlia flerbrukshall og Klemetsrud flerbrukshall. På Holmlia er det plass til 7060 mennesker, mens på Klemetsrud er det plass til 5600 mennesker. De offentlige er bygd for å gi vern for allmennheten, mens de private er bygget og dimensjonert for å kunne gi vern til de som oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommene er, opplyser Sivilforsvaret. I en periode var det krav om at man bygde private tilfluktsrom i nye større bygninger. Oslo kommune opplyser på sine nettsider at dette er typiske bygg som skoler, kirker, kinoer, forsamlingshus og blokker bygd før 1990.

En rekke mennesker tar til Facebook for å finne ut av hva de skal gjøre. I ulike grupper spør folk om noen vet noe? Hva skal man gjøre? Hvor er tilfluktsrommene? Igjen savnes det tydelige svar. Vi i Nordstrands Blad skal fortsette å jobbe for å finne dem.

Lars Petter Solås i Oslo Syd FrP er inne på det når han sier at vi trenger en ny debatt rundt trygghetstiltak som tilfluktsrom og om vi har mange nok av dem. «Planen med dette etter andre verdenskrig var jo at man skulle ha kort vei til tilfluktsrommene, da er det naturlig at både det offentlige og private er med på løsningen,» sier Solås.

Så langt har budskapene om beredskap handlet om jodtabletter til barn og unge og innkjøp av beredskapslagre med mat og drikke. I tillegg ligger denne beskjeden på Oslo kommunes sider: «Får du varsel om å evakuere må du alltid følge politiets instruksjoner. Forlat huset umiddelbart dersom du blir bedt om det». Spørsmålet er bare hvor du skal gå?