Thor (44) sendte bekymringsmelding om asbest på Lambertseter skole. Så ble det gjort funn av stoffet på en hylle

Tidligere i høst ble det funnet brunasbest på et kontor på Lambertseter skole. Og i fjor skiftet Undervisningsbygg ut asbestholdig gulvbelegg i et klasserom.