Gå til sidens hovedinnhold

Tiden er overmoden for å sette stedstilpasning på dagsorden

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ett år siden kreativ leder i KOI fargestudio og nordstrandspatriot Dagny Thurmann-Moe var førstemann ut i en artikkelserie i Nordstrands Blad om utbygging og fargevalg. Hun spurte: «Er vi i ferd med å miste stedsidentiteten på Nordstrand?»

Vi fulgte opp med intervjuer med alle partiene i bydelsutvalget, samt utbyggere på Nordstrand og Plan- og bygningsetaten om temaet. Nylig kom forslaget fra Arbeiderpartipolitikerne Miert Lindboe og Asbjørg Lyngtveit, som begge sitter i Nordstrand bydelsutvalg (BU). De ønsker at BU skal ha rutiner på at estetiske kvaliteter blir en del av diskusjonen når de uttaler seg om byggesaker. De vil ha større debatt om strøkstilpasning, farger og materialvalg. Lindboe sier: «Når utbyggere sier at firkantede hus med takterrasser er typisk Nordstrand – da har det gått for langt.»

Det har han helt rett i. Tiden er overmoden for å sette stedstilpasning på dagsorden. Forslaget kan være et godt grep i arbeidet med å ta vare på identiteten på Nordstrand. Det er også viktig å merke seg politikernes presisering. De skal ikke vurdere byggene ut fra egen smak og hva man personlig mener er pent og stygt. De ønsker seg en grundig utarbeidet sjekkliste som BU skal gjennom når de uttaler seg om byggesaker.

En slik sjekkliste vil tvinge politikerne til å tenke enda nøyere gjennom problematikken. En mer fargerik og strøkstilpasset by er også et tema som har vært sentralt på Rådhuset. I 2020 vedtok bystyret å starte arbeidet med en arkitekturplan med fargeveileder for Oslo. Dette er planer Arbeiderparti-politikerne tenker kan ligge til grunn for behandlingen av byggesaker lokalt.

Det er viktig at våre lokale politikere er på ballen. Det er de som kjenner bydelen best. Samtidig er det helt essensielt at de blir lyttet til. Stein Nordbø (H) er leder av bydelens komité for byutvikling, miljø og samferdsel. I en artikkel på noblad.no gjør han det klart at bydelsutvalget må få en større rolle i lokale byggesaker. Han snakker spesielt om arbeidet med revideringen av småhusplanen. Byrådet vil at en ny plan skal ta bedre vare på boligområdene i Oslo ytre by, verne grøntområder og bevare historiske verdier. «Det hjelper ikke hvor god småhusplanen er hvis lokalpolitikerne ikke blir hørt,» sier Nordbø. Han vil dessuten at fortettingen som gjøres i villaområdene i mye større grad tar hensyn til det som allerede er der.

Alt dette er viktige bidrag for å sikre kvalitet i utbyggingen. Vi snakker ikke om å bevare hver eneste eplehage. Vi snakker om utbygging basert på gode materialer, bevisst fargevalg og arkitektur, som er tilpasset nærmiljøet.