Anne-Marie var kombinasjonen av ei grepa jente vokst opp på gård og en faglig sterk helsesykepleier. Hun hadde et skarpt blikk for livets mangfoldige situasjoner og varm interesse for den enkelte hun kom i kontakt med. På bussen eller på gata; Anne-Marie husket sine tidligere elever fra skolen og mødre fra helsestasjonen: «Hyggelig å se deg!» Og om det var naturlig: «Hvordan står det til?»

For Anne-Marie var SEM-huset, vårt nærmiljø-senter på Simensbråten Ekeberg, hennes store engasjement og ansvarsområde. Hun var med både i styret for Simensbråten seniorsenter og i Sem-komitéen (for det lokale menighetsarbeidet). Men mest av alt var hun den som arbeidet i «kulissene».

Da hun ble pensjonist, påtok hun seg å vaske i gangene på SEM-huset. Der er det både legekontor og seniorsenter. «Sånn møter jeg jo mange av mine tidligere elever og barn», sa Anne-Marie.

Hun oppmuntret folk hun traff til å ta en tur innom seniorsenteret for en kopp kaffe eller være med på aktiviteter. Selv deltok hun både i maleguppa og sangkoret. Hun var der, slik at den enkelte skulle bli sett og ivaretatt. Mange kom til senteret nettopp med avtale om å treffe Anne-Marie.

I tillegg til å vaske gulv, sydde hun gardiner og hentet inn blomster etter årstiden. Hun fant ting som kunne pynte opp så det skulle føles godt å komme til SEM-huset. Hun manglet aldri kreative løsninger når noe trengte reparasjon og hadde håndlag med det meste. Ting gjør seg ikke selv! Derfor tok hun raskt affære når det var nødvendig. Hun var aktiv og engasjert med en ukuelig optimisme. Anne-Maries spesialitet var å «snu seg rundt» og fikse en situasjon, enten problemet var at det var for få stoler eller for lite suppe. Hun hadde en egen stillfarende varme som smittet og inspirerte oss andre til innsats.

Den siste tiden etter at Anne-Marie fikk slag, ble hun avhengig av rullestol. Hun kunne ikke lenger stå midt i begivenhetene og se til at ting gikk riktig for seg. Men Anne-Maries ekte omtanke og interesse for det som skjedde på hennes tidligere hjemmebane, holdt seg!

Høsten 2019 mottok Anne-Marie «Ekeberg-trollet», en hederspris fra Lions Club Oslo/Ekeberg. Prisen tildeles en «ildsjel» som bærer frem Ekeberg-navnet og Ekeberg-området på en særdeles positiv måte.

Anne-Marie Dvergsnes var et kjært ansikt for svært mange. Hun har vært bydelens helsesøster i mer enn 30 år. Hun var en viktig del av det gode miljøet og de positive aktivitetene som er skapt i og omkring seniorsenteret og Bekkelaget menighets arbeid på Simensbråten. Vi er heldige som fikk arbeide sammen med og nyte godt av Anne-Maries kjærlighet til alle mennesker hun møtte.

Torunn Leiknes

Eilert Rostrup

Sverre Bang

Astri Nielsen

Hanna Lise Relling

Solfrid Rosenvold Lyngroth

Karen-Elisabeth Berg

Grethe Simonsen

Randi Dyrerud