Vår gode venn, kullkamerat og kollega, Bjørn Strand Jacobsen, døde lørdag 13. august etter en tids sykdom, 65 år gammel.

Bjørn ble født i Oslo 5. mai 1957 og var en ekte Oslo-gutt gjennom hele sitt liv. Han tok artium på Holtet gymnas i Oslo i 1976. Han møtte til tjeneste ved Befalsskolen for Ingeniørvåpenet på Hvalsmoen Hønefoss i juli samme år. Sitt plikttjenesteår hadde han ved Garnisonen i Porsanger, før turen gikk tilbake til Hvalsmoen for videre tjeneste.

Etter vel gjennomført Krigsskole på Linderud i Oslo, 1979-82, tjenestegjorde han ved ulike ingeniøravdelinger på Hvalsmoen, Harstad og Skjold. Bjørn ble så tatt ut til høyere 3-årig militærteknisk utdannelse ved Kungliga Militärhögskolan i Stockholm. Deretter var han tilknyttet Hærstaben i stillinger innenfor sitt fagfelt ingeniør og materiell. Etter flere år i daværende Hærens forsyningskommando i ulike innkjøpsprosjekt og etter hvert som seksjonssjef kjøretøy og ingeniørmateriell, avsluttet Bjørn sin karriere som yrkesoffiser i 1998 med oberstløytnants grad. I sin videre yrkeskarriere hadde Bjørn sentrale prosjektlederjobber i Telenor, ErgoGroup og fra 2013 i TietoEVRY. Bjørn var aktiv i seilermiljøet og har vært leder for Bundefjorden Seilforening.

Vi vil huske Bjørn fra de gode, minnerike årene på Krigsskolen, der mange ulike aktiviteter og utfordringer sveiset oss sammen med varige verdier og vennskap. Bjørn bidro aktivt til dette med sin alltid positive innstilling og blide humør. Kullet har i alle år beholdt kontakten blant annet med jevnlige, etter hvert årlige samlinger. På årets treff i Narvik savnet vi Bjørn og hans ektefelle gjennom 37 år, Kristin, som måtte melde forfall. Våre varme tanker går til Kristin og deres to døtre Katrin og Kamilla, barnebarn og den øvrige familie.

Takk for godt kameratskap med gode evigvarende minner.

For Krigsskolekull 1979-82
Ole-Bernt Wivesøll og Tore Karlstad