Egil Berg døde 28. januar, 84 år gammel, og ble bisatt i en fullsatt Bekkelaget kirke 4. februar. En sjelden hedersmann er gått bort.

Egil hadde et utrolig stort nettverk, noe som er lett å forstå når man kjente til hvordan Egil møtte mennesker. Han var elskverdigheten selv når han møtte problemorienterte folk.

Egil levde store deler av livet sitt på Ekeberg og i umiddelbar nærhet til Bekkelaget, og mange er det nok som merket seg hans positive måte å møte mennesker på.

Egil arbeidet stort sett hele livet i transportsektoren, først som ansatt og senere som gründer og bedriftseier. Han møtte både kolleger og ansatte på samme vennlige måten og fikk venner både innen- og utenlands.

Egil var også aktiv i organisasjonslivet og var blant annet en av gründerne av Bekkelaget Rotary. Han var medlem av Bryn Mannskor nesten hele sitt liv. Hans sangerkarriere begynt allerede i meget ung alder, idet han tidlig ble tatt opp i Sølvguttene og reiste omkring i landet med dette berømte koret.

Egil var i sine siste år mye plaget av sykdom, men lot ikke det prege humøret og ga alltid uttrykk for at han hadde det bra.

Vi lyser fred over Egils minne.