Lørdag 10.08 tok livskraften og arbeidsdagen slutt også for Stakan. Han ble 94 år og ingen skal kunne si at han ikke utnyttet dem til det ytterste.

Stakan har gjort en innsats på så mange felter at det er vanskelig å ramse dem opp. Men for Foreningen ØX (Østmarka på kryss og tvers) har han vært alt: stifter, general og sekretær (ikke bare generalsekretær), inspirator, administrator og pådriver.

Han så behovet for en organisert gruppe som konsentrerte seg om praktisk arbeid for friluftslivet sommer og vinter: rydding av stier og løyper, merking og skilting.

Fra 1984 har ØX jobbet til beste for friluftslivet i Østmarka, og fortsatt møtes vi hver torsdag vår og høst og rydder løyper og stier, lager gangbaner og klopper, merker og skilter.

Selv om han ga fra seg ledelsen i 2009, har han fulgt med, og som den miljøskaper han var, etablerte han sin "mandags-ØX" på Skullerudstua hver mandag kl. 11.30, til en friluftsprat over en kaffe.

Stakan var en humørspreder og inspirator av de sjeldne. Han etablerte ØX i 1984 ved å kontakte omtrent alle han kjente med beskjed om at de var opptatt som aspiranter i ØX.

Kravene var humoristisk sans, friluftsinteresse (og forkjærlighet for Østmarka), ikke redd for å ta i et tak, og gjerne ha god kontakt mot sponsorer, grunneiere, kommuner eller andre med innflytelse. Og folk meldte seg og deltok, og han sammen med sin Karin mest av alle.

Han drev også folkeopplysnings-, lobby- og mafiavirksomhet (hans eget uttrykk) om friluftslivet overfor organisasjoner, skole og media, organiserte "Dagens løype" og talte friluftslivets sak i arealplansaker

Heldigvis fikk han også oppleve at innsatsen ble lagt merke til og satt pris på, tydeligst da ØX fikk Den Norske Friluftslivsprisen i 2003. En av løypene langs Nordre Elvåga på østsida har fått navnet Stakanløypa, og i 2009 var han en av de ildsjelene som Kraft Foods presenterte på omslagene til Kvikk Lunsj.

Nå er det vår tur til å fortsette arbeidet i Stakans ånd. Det har vi fått det aller beste grunnlaget for. Så lenge folk bruker løyper og blåstier i Østmarka, så lenge følger også Stakan med og smiler fornøyd over det han ser.

For aspirantene i Foreningen ØX

Jann Bergholtz, Ivar Christiansen, Jan Petter Jonstad, Kjell Arne Reistad og Trolle Wasserfall.