Nordstrand Høyres æresmedlem Liv Steenstrup gikk bort 21. juli 2019, nær 95 år gammel.

Liv var en omsorgsfull og inkluderende venn og partikollega med stor kapasitet. Sammen med mannen Aasmund står de som forbilder for alle som driver frivillig arbeid.

I nesten 60 år var Liv engasjert politisk, og for henne var det lokalmiljøet på Ljan og bydelen Nordstrand som var hennes kjerneområde. Liv vokste opp i Ekebergveien på Ljabru og sammen med ektemannen bodde de først på Munkerud, før de bygde hus på Øvre Ljanskollen i 1958, og de har vært viktige drivkrefter i sitt nærområde siden.

Liv var hjemmeværende med tre barn, og startet samtidig med frivillig arbeid i bydelen. Hun var kasserer med stor nøysomhet, styremedlem og sekretær i Nordstrand Høyre fra 1963 til 2005.

Da bydelsordningen ble innført i Oslo i 1973, meldte Liv seg som frivillig sekretær og regnskapsansvarlig for Nordstrand bydelsutvalg. En ulønnet og krevende jobb som hun gjorde med største flid i mange år. Morgenen etter BU-møtene var Liv alltid klar med referatene og har slitt ut mange en skrivemaskin i årenes løp.

Politisk var det skolepolitikken, barnas oppvekstvilkår og seniorpolitikken som stod hennes hjerte nærmest.

Hun stod usedvanlig lenge i politisk oppnevnte verv for kommunen, og var blant annet styremedlem i Poppelstien eldresenter og i styret i Ljabruhjemmet i ca. 30 år, driftsstyremedlem i barnehagene Skredderstua, Munkerudsletta og Lambertseter i nesten 30 år, og på Ljan skole 1998-2007 og Nordstrand videregående 1998–2003. Liv var styremedlem og så leder av Bydelsutvalgenes fellesråd i 8 år.

Om ikke det var nok var hun æresmedlem av Norges Hytteforbund, var med i menighetsarbeidet på Ljan og Nordstrand i over 40 år med blant annet ansvar for julemessen, aktiv i Søndre Aker historielag, Turistforeningen og flere velforeninger.

Tidligere ordfører Albert Nordengen hadde lagt merke til den driftige damen fra Nordstrand og spurte Liv en gang om hun kunne tenke seg å stille til bystyret. Da kom svaret ganske kontant at; Nei takk, men det er bydelen og nærområdet som jeg ønsker å engasjere meg med.

Liv og Aasmund var aktivt med i alle valgkamper, de stod på stand, delte ut løpesedler og programmer mange steder i bydelen og hjalp til der det trengtes. Sist i stortingsvalgkampen i 2017 var de å se foran Høyres bod på Sæter og Lambertseter iført sine blå jakker og gode smil til de som kom forbi.

Og mellom all frivilligheten, familie med tre barn og etter hvert mange barnebarn hadde Liv og Aasmund alltid tid til å klippe gress og hekker for både eldre mennesker og på offentlige områder som trengte en oppfriskning.

Liv fikk Nordstrands bydelspris to ganger, sist i 2011 sammen med Aasmund, da uttalte hun til Nordstrands Blad; Jeg har vært veldig opptatt av at det skal være trivsel rundt omkring i lokalmiljøet. Slik at det er godt å bo her for alle. Men det må vi «fighte» litt for.

Nå har Nordstrand mistet en av våre store fightere, men Liv Steenstrup vil være en inspirasjon for oss som kommer etter henne.

Våre varmeste tanker går til Aasmund og til Livs store familie.

På vegne av Nordstrand Høyre;
Pia Farstad von Hall, leder
Arve Edvardsen, BU-leder og tidl. leder
Ingvald Bore, tidl. leder
John Tore Norenberg, tidl. gruppeleder og
Steinar Wulfsberg-Gamre, tidl. leder

LES OGSÅ: Utnevnt til æresmedlemmer i Nordstrand Høyre