Uten Ragnvalds innsats, ville ikke Nedre Bekkelaget og nærmiljøet vært det gode bomiljøet og rekreasjonsområdet til glede for hele byens befolkning som det er i dag.

Ragnvald Verdich, født 1. august 1952, sovnet stille inn torsdag 1. september. Vi som bor her og alle som er glade i fjordbyen Oslo, har uendelig mye å takke Ragnvald for.

Ragnvald flyttet til Nedre Bekkelaget i 1987 med sin kone Mona. Begge ble raskt engasjert på flere arenaer i lokalmiljøet. Korps, velarbeid – og kamper som fikk avgjørende betydning for Nedre Bekkelaget, Ormsund og områdene rundt.

Avgjørende stemme for å få krevende havne-naboskap til å fungere best mulig

Beboere, gjester på Bekkelagsbadet og andre tilreisende deler dette området med Oslo Havn. Å sikre trygge rammer for hverdagsliv, skole, barnehage og rekreasjon side om side med havnedrift og industrielle formål har sine utfordringer. Støy, sikkerhet, miljøproblematikk, og ikke minst en nær sagt konstant diskusjon om hvor mye plass havna skal ha og få prege området.

Ragnvald har gjennom tre tiår trolig vært vår viktigste stemme i arbeidet for å få dette naboskapet til å fungere best mulig, og for å sørge for at nabolaget ikke skulle bli «spist opp» av Oslo Havn.

Tiden går og det kan være fort gjort å glemme, men på 1990-tallet ønsket Oslo Havn å utvide Ormsundkaia med 90 meter i retning Ormøya. Slik ble det ikke, men uten kløktig motstand og mobilisering av politikere fra Ragnvald og samarbeidspartnere kunne utfallet fort blitt et helt annet. Hadde utfyllingen funnet sted, ville sjøfronten sett helt annerledes ut. Og Bekkelagsbadet høyst sannsynlig ikke engang kommet på tegnebrettet.

«Hør med Ragnvald»

Ragnvald var byggingeniør, med erfaring fra å lede en rekke store byggeprosjekter rundt om i Oslo. Han kjente regler og forskrifter, var brennende opptatt av helse, miljø og sikkerhet, og han hadde den nødvendige tyngde og faglighet til å presist både påpeke svakheter og farer – så vel som å komme med forslag til bedre løsninger.

I tillegg til tung og bred fagkunnskap, og integriteten som følger med det, hadde Ragnvald personlige egenskaper som ble svært høyt verdsatt. Ragnvald møtte folk med en trygg, lun og vennlig fremtoning, og med raus hjelpsomhet. Slik ble Ragnvald en mange satte enormt stor pris på. Han var en som både kunne og ville hjelpe. «Hør med Ragnvald» – det er vel få eller ingen ord som har blitt sagt like mange ganger i vellet og nabolaget.

Overfor interessemotstandere fremmet Ragnvald krav og synspunkter klart og tydelig, og alltid solid forankret i fag og dyp kunnskap om regler, forskrifter og historikk. At han var fagmann til fingerspissene, bidro nok til større gjensidig respekt – og utvilsomt større gjennomslagskraft i sakene våre.

Etter mange år med tidvis intense dragkamper, etablerte Oslo Havn Bekkelagsbadet i 2019 til glede for både lokalmiljø og hele byens befolkning. Ragnvald var også svært glad for dette løftet, og fortjener mye av æren for det, men som han korrekt og iherdig påpekte – måtte mangler utbedres for at badet skulle tilfredsstille krav til sikkerhet.

En av Ragnvalds siste seiere, som han fikk i land ganske så egenhendig, var å få sikret stupetårnet og brygga på Bekkelagsbadet mot potensielt livsfarlige fallulykker.

Ragnvald fortjener og en stor takk for å ha «lært opp» og hjulpet frem yngre krefter og nye initiativer, som på Fjordtunet i den gamle leieren på Nedre Bekkelaget – hvor han la ned imponerende innsats som byggeleder, altmuligmann og inspirator.

Huske at ingenting kommer av seg selv

Vårt savn er og vil være stort. Det vet vi det også vil være blant de gode naboene i Alvheimveien, og i Ormsund Lions hvor Ragnvald var medlem og viktig ressurs.

Nå kan vi ikke lenger «høre med Ragnvald». Men vi kan la oss inspirere. La engasjementet for fellesskapet leve videre. Hele tiden minne oss om det hans liv og innsats for lokalmiljøet er et så sterkt bilde på, at ingenting kommer av seg selv. Fortsette å stå på. Aldri gi opp, og ta de store og små kampene som er så viktige for å bygge gode samfunn.

Våre tanker går til Mona, og de to voksne barna Camilla og Kine.

Selskapet til Bekkelagets vel v/leder Carl-Fredrik Sandkroken-Olafsen