Mange eldre sliter med å komme seg ut fordi de er dårlige til bens eller de har problemer med å gå lange avstander av gangen. Noen ganger kan det også føles utrygt å skulle krysse en trafikkert vei raskt nok. Ting går litt fortere nå enn da de var unge og spreke. Det er viktig med frisk luft og mosjon og det at eldre som kanskje bor alene kommer seg ut, er viktig både for den fysiske og psykiske helsen. Vi må derfor legge mest mulig til rette for at det er trygt og enkelt å bevege seg utendørs.

Under en valgkampdebatt på Skovheim Allsenter i fjor høst, etterlyste noen beboere fotgjengerfelt ved bussholdeplassen de er så heldige å ha rett nedenfor døra. Det er mye trafikk i Ekebergveien og det nærmeste fotgjengerfeltet ligger ca. 50 meter lenger bort. Det er laget for å sikre trygg overgang for skoleelevene fra Nordseter og andre som skal til og fra trikkeholdeplassen ved Bråten eller butikken. Det er ikke langt for unge og spreke, men for andre kan de 50 meterne være langt nok. Flere steder langs Ekebergveien er det relativt kort avstand mellom to fotgjengeroverganger, så den nærheten bør ikke være et argument for at også de eldre skal kunne krysse Ekebergveien på en trygg måte.

I Bydelsutvalgsmøtet 7. mai fremmet Venstre derfor et forslag om at Bydelsdirektøren skal be Bymiljøetaten om å se på mulighetene for et nytt fotgjengerfelt og forslaget ble enstemmig vedtatt av Bydelsutvalget.

I tillegg til fotgjengerfelt, mangler bussholdeplassene i Ekebergveien utenfor Skovheim Allsenter benker som de eldre (og andre) kan sitte på mens de venter på bussen eller mens de er på vei til eller fra butikken. Mulighet for å sette seg ned for en pust i bakken vil gjøre det enklere for eldre og andre med bevegelseshemninger å komme seg ut.

Utfordringen kan være at fortauet ikke har god plass til store installasjoner, så derfor er det kanskje mest hensiktsmessig med smale benker heller enn store leskur, men det må Ruter og Bymiljøetaten avgjøre. Det er allerede installasjoner som skilt og søppelkasser som lager en liten barriere.

Bydelsutvalget ber om at man ser på muligheten for å sette opp benker på bussholdeplassene i Ekebergveien spesielt, men generelt på alle holdeplasser som ligger i nærheten av seniorboliger og eldresenter. På den måten kan det bli enklere og tryggere for flere å komme seg ut.

Vi håper at saken ikke stopper på grunn av centimetermål, men at man strekker seg langt for å gjøre de små tingene som gjør hverdagen litt bedre for de av oss som trenger det mest.