Tirsdagsdamene er etterkommere etter Esther Strand's trim. Esther var treningsdronningen på Nordstrand. Først trente vi over sporten på Sæter, senere på Niffen. Cirka 20-25 år gikk vi der. Esther døde i juli 2012.

Vi bestemte oss derfor å danne en turgruppe etter dette. Vi var 13 stykker da vi startet høsten 2012.

Vi har gått mange turer i Østmarka og i nærmiljøet.

Vi har alltid med oss mat og kaffe, og vi raster ute uansett vær og føreforhold. Det være seg regn, sludd eller snø og kuldegrader.

Nå har vi gått 250 turer. Det blir cirka 25-30 turer i året. Turene varer alt fra 2,5 til 4 timer, alt etter vær og føreforhold. Vi prater om alt , bøker, sport, baking etc. Vi utelater politikk.

Selvsagt blir det feiring hver vår og jul med pizza og rødvin.

Tur nummer 250 ble feiret med boblebrus og kaker ved Nøklevann. Turgruppa består av følgende:

  • Ditte Didriksen,
  • Berit Eriksen
  • Liv Bråthen
  • Reidun Gulbrandsen
  • Inger-Lise Moe
  • Elrid Lüdemann
  • Brita Bergholt
  • Aase Johansen
  • Åse Ribøy