Klokken 15.19 oppdaterte Vegtrafikksentralen øst med at det har vært en trafikkulykke på E6 ved Mortensrud.

– Kun ett felt er åpent. Nødetater er på stedet, skriver de.

Klokken 16.32 skriver de at det har vært enda en ulykke på E6.

– Skulleruddumpa er stengt i venstre felt i retning Oslo pga. trafikkuhell.

Trafikkulykkene gjør at mange heller velger å kjøre av E6. I Ekebergveien er det nå lange køer.