Kan bli 50 km/t i hele Kongsveien

SETTER NED FARTEN: Syklister og bilister kan i fremtiden bli nødt til å trå litt forsiktigere på gasspedalen i Kongsveien ned mot Ekebergparken. Foto: Aina Moberg

SETTER NED FARTEN: Syklister og bilister kan i fremtiden bli nødt til å trå litt forsiktigere på gasspedalen i Kongsveien ned mot Ekebergparken. Foto: Aina Moberg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Bydel Nordstrand kan få flere nye fartshumper, opphøyde gangfelt, reduserte fartsgrenser, og én ny forkjørsvei.

DEL

NORDSTRAND: Forslagene kommer fra Bymiljøetaten, og ble godt mottatt av lokalpolitikerne som hadde saken til høring i det sittende bydelsutvalgets siste møte i forrige uke.

SE BILDESERIE HER: Nye fartstiltak i Bydel Nordstrand

Et forslag til vedtak (se alle forslagene i faktaboks nederst i saken), ble fremlagt av Høyre, og enstemmig vedtatt:

1) Bydelsutvalget (BU) er i det alt vesentlige enig i forslagene til fartsdempende tiltak.

2) Vedrørende uønsket gjennomtrafikk i Kåres vei, vises til BUs tidligere vedtak om etablering av miljøgave/gatetun i området ved parken ved Kåres vei nr. 2. Vi ber om at dette nå blir etablert.

3) BU er enig i forkjørsregulering av Nordstrandveien. Stor forskjell i trafikkmengde mellom Nordstrandveien og kryssende boligveier har skapt usikkerhet om vikeplikt, noe som har vært en utfordring over flere år. At det i tillegg nå er satt opp vikepliktskilt fra Munkerudveien, har forsterket utfordringene.

LES OGSÅ: Nye sykkelfelt skal gi bedre sikkerhet

50 km/t i Kongsveien

Arbeidet med fartsreduserende tiltak i Oslo har pågått siden tidlig på åttitallet. Siste systematiske gjennomgang i Bydel Nordstrand var i 2006. Siden er det foretatt noen flere mindre justeringer frem til det nye forslaget nå ligger på bordet.

Et av forslagene som berører både bilister og syklister, er redusering av fartsgrensen i Kongsveien. Det foreslås 50 km/t på hele strekningen istedenfor et stykke med 70 km/t slik det i dag er mellom Jomfrubråten stasjon og Ekebergparken.

LES OGSÅ: Får nei til ny Solveien-bom

Nordstrandveien forkjørsvei

Nordstrandveien foreslås regulert til forkjørsvei på hele strekningen fra Mosseveien til E6 ved Skulleruddumpa.

Bymiljøetaten mener en slik regulering vil bidra til å prioritere både sykkeltrafikk og kollektivtrafikk i Nordstrandveien.

Forslaget sendes på høring både til politiet, Ruter og bydelen, og deretter vurderer Bymiljøetaten saken på nytt. Det er til slutt Statens vegvesen som har myndighet til å fatte vedtak om forkjørsvei.

Vedtak om fysiske tiltak som fartshumper og opphøyde gangfelt, er det byråd for miljø- og samferdsel som vedtar etter en høringsrunde hos bydelen, Ruter, politiet og Brann- og redningsetaten.

– Kjører som svin

Hele 39 nye fartshumper er foreslått i Bydel Nordstrand. En av dem i Bernt Knudsens vei mellom Mylskerudveien og Lunaveien.

– Veldig bra. Vi jubler over tiltak som kan redusere farten her, sier Sven Martinsen og Eva Belgum Ruud, begge bosatt i krysset Bernt Knudsens vei/Mylskerudveien.

– Men, vi kunne ønsket oss fartshumper inn fra alle retninger til krysset, for her kjører folk som svin og det har vært mange ulykker her. Bilistene bruker dette som en snarvei for å slippe lyskrysset ved Lambertseterveien, sier Martinsen.

LES OGSÅ: Uvettig kjøring i boligveier

Artikkeltags