Bom i Vingolfveien

BOM: I Vingolfveien ved Krokkleiva er betongklossene, som har stengt veien for gjennomkjøring siden februar, nå byttet ut med en låsbar bom etter ønske fra nødetatene.Foto: Aina Moberg

BOM: I Vingolfveien ved Krokkleiva er betongklossene, som har stengt veien for gjennomkjøring siden februar, nå byttet ut med en låsbar bom etter ønske fra nødetatene.Foto: Aina Moberg

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Klossene i Vingolfveien er nå byttet ut med en låsbar bom.

DEL

NORDSTRAND: Allerede i mai bekreftet seksjonssjef Bente Flesvig i Bymiljøetaten (BYM) at det skulle settes opp en bom med "Oslo-nøkkel" i krysset ved Vingolfveien/Krokkeliva etter påtrykk fra nødetatene.

– Derfor erstattet vi nylig betongelementene med en manuell, låsbar bom, sier konsulent Ketil Flagstad i BYM.

LES OGSÅ: Vingolfveien åpnet for ferdsel

Prøveprosjekt til februar 2016

Den låsbare bommen inngår som et av tre elementer i prøveprosjektet "bom i Solveien" som utløper 2. februar 2016.

Både den rushtidsstyrte bommen ved Steinerskolen og betongelementene ved Erling Schiøtz vei står slik de har gjort siden prosjektstart i februar. (Se bilder nedenfor teksten)

Bydelsutvalget har hele tiden ønsket at det settes opp en rushtidsbom også i andre enden av Solveien ved Bekkelagsveien. Dette har BYM sagt et klart nei til fordi det ikke vil gi en bedre løsning enn dagens trafiksituasjonpå Nordstrandsplatået.

LES OGSÅ: Får nei til ny Solveien-bom

Erfaringsrapport i arbeid

Det er per i dag ikke bestemt hva som skjer med prøveprosjeket. BYM har i løpet av høsten foretatt trafikktellinger ved flere veier. Tellingene skal legges til grunn for om prøvestengingen skal gjøres permanent eller avsluttes.

– Arbeidet med erfaringsrapporten er påbegynt. Den antas å være sluttført senest i midten av desember, sier Ketil Flagstad til Nordstrands Blad.

Politikerne har siste ord

– Rapporten vil da bli sendt på høring til bydelsutvalget og uttrykningsetatene. Deretter utarbeides det sak for politisk behandling. Avgjørelsen i forhold til om veiene skal stenges permanent vil være en politisk beslutning, sier han.

LES OGSÅ: Bommen flytter bare problemene til andre veier

Artikkeltags