Trafikkulykke på E6 ved Abildsø – seks biler involvert