Gå til sidens hovedinnhold

Trenger vi en Søndre Nordstrand-strategi?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Søndre Nordstrand er den flotteste bydelen i Oslo. Samtidig har bydelen noen kompliserte utfordringer. Som politiker setter jeg pris på å møte mennesker som peker på disse utfordringene, og siden jeg er politisk aktiv har mange et håp om at jeg skal løse utfordringene, eller i det minste bli klar over dem. Det takker jeg for, selv om både jeg og utvalget jeg leder har visse begrensinger.

Et politikkområde som jeg har liten påvirkning på, er samferdsel. Nå i januar 2020 startet forhandlinger om Oslopakke 3, altså hvordan framtidige samferdselsinvesteringer i Oslo-regionen skal prioriteres og finansieres. Det har nå demret for meg at de fleste store og kostnadskrevende samferdselsutfordringer i Oslo-regionen planlegges vestover fra Oslo sentrum; Fornebubane, ny t-bane, ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum, ny stasjon på Majorstua for å nevne noen. Faktum er at framtidens investeringer i samferdsel i liten grad går østover, og i enda mindre grad sørover.

Én togstrekning går gjennom bydel Søndre Nordstrand, Østfoldbanen, og den skal ut på anbud i 2021. Driften skal overdras til en ny privat aktør i desember 2022, samtidig med oppstart av Follobanen. Follobanen vil som kjent ikke stoppe i vår bydel. Den eneste fordelen lokalt er bedre plass på togene mellom Rosenholm og Oslo S – dersom togene går.

Mange av oss beveger oss i faste mønster mellom hjem, skole, jobb og nærbutikk. Som innbygger i et område med utfordringer, kan det være vanskelig å forstå at ikke alle ser det vi ser, eller forstår våre behov. Det kan være krevende å ta inn over seg at også andre områder har utfordringer, som innbyggerne der gjerne vil ha hjelp til å løse. Men slik er det. Og derfor pågår en stadig kamp om å påvirke samfunnet i ønsket retning. Fordi ressursene er knappe og alle kjemper for seg og sitt.

Samfunnet vårt er skapt av engasjement og politiske valg, men det er ingen som automatisk løfter fram våre lokale behov. Vi må derfor jobbe for å gjøre våre behov kjent. Frustrerte meldinger kan deles i lukkede Facebookgrupper, men de må også sendes til beslutningstakere som har myndighet til å gjøre noe. Glem kundeservice, hvem er styreleder?

Nåtiden er skapt av fortidens beslutninger, og framtiden skapes av dagens valg. Det er derfor vi i bydelen trenger å stå sammen. Vi trenger en strategi som alle foreninger, lag, organisasjoner og enkeltpersoner kan samle seg om. Første punkt kan være at vi alle vil bydelens beste. Ellers kjører togene fra oss - selv i Oslos flotteste bydel.