Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk om du får ny reisehverdag

Artikkelen er over 3 år gammel

8. oktober styrker Ruter kollektivtrafikktilbudet og øker kapasitet på reiser i Oslo og Akershus.

OSLO: Ruteendringene gjør at kollektivtrafikken er beredt til å ta imot den antatte passasjerveksten som kommer i kjølvannet av nye bompengesatser som kommer 1. oktober. Det blir flere endringer i kollektivtilbudet i vårt distrikt.

Blant gladmeldingene er hyppigere avganger på busslinje 81 og utvidet tilbud for 71 B-bussen til Seterbråten.

Ifølge Ruter vil dagens og nye reisende blant annet få et bedre trikketilbud på kveldstid, døgndrift på flere busser i helgene og tidligere avganger i helgene.

- Det er aldri tidligere brukt så mye penger for å sikre at kollektivtrafikken er klare til å ta imot flere reisende, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter til Nordstrands Blad.

I 2016 var det 350 millioner påstigninger på T-bane, buss, trikk, tog og båt i Oslo- og Akerhus. Dette er en økning med hele 16 millioner fra året før.

LES OGSÅ: Buss for 18-trikken frem til våren

Slik påvirker det deg

Kapasiteten økes på strekningene mellom Oppegård og Oslo, Lillestrøm og Enebakk og mellom Enebakk og Oslo.

Det blir en bedring av tilbudet på flere av lokallinjene i bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand, samt styrking av hovedlinjen mellom Greverud/Ødegården (Oppegård) og Oslo Rådhus.

Det blir sikrere bytter på Hauketo og Mortensrud og forlengelse av tilbud fra Hauketo og Kolbotn sørover til Vevelstad.

Det er endringer på en rekke linjer innenfor og utenfor kommunegrensen, så sjekk ruter.no for detaljer.

Reiseplanleggeren er oppdatert fra 25. september.

Les flere saker noblad.no:

Bystyret vedtok gjenåpning av Jomfrubråten

Endelig dobbeltspor igjen

Buss 81A og 81B

Busslinje 81A og 81B Greverud/Ødegården – Rådhuset blir lagt om. Strekningen betjenes i dag av linje 81A fra Greverud via Ødegården, Prinsdal og Hauketo til Rådhuset, samt 81B fra Ødegården, over Kolbotn og Toppåsveien, deretter parallelt med 81A fra Prinsdal til Oslo sentrum.

Linjene blir fra 8. oktober omstrukturert for å få flere avganger, høyere kapasitet og bedre korrespondanse ved bytter.

Linje 81A får nytt linjenummer 81 og avkortes slik at den betjener Strekningen Fløysbonn – Tårnåsen – Hauketo – Mosseveien – Rådhuset.

Rute 81B legges ned og erstattes av ny linje 87 (se under).

Linje 81 får 12 avganger i timen i rushretningen, fire flere enn i dag. Det betyr avgang hvert 5 minutt mot sentrum på morgenen og fra sentrum på ettermiddagen. Ut over rushtiden blir det seks avganger i timen til klokken 18 mandag – lørdag.

- Endringen medfører en etterlengtet kapasitetsøkning på denne travle busslinjen med flere avganger, bedre overganger, bedre punktlighet og jevnere frekvens, sier Dahl Johansen.

Han påpeker samtidig at omleggingen av linje 81B betyr at reisende fra Toppåsveien og Greverud til Oslo sentrum får ett bytte.

- Dette omfatter et fåtall reisende, og samlet sett vil endringen føre til et langt bedre busstilbud for de fleste, sier Dahl Johansen.

LES OGSÅ:

Trikkestøy i bystyret

Jubel for gjenåpning av Jomfrubråten

Nye bussrute 87

Nye linje 87 skal kjøre Hauketo – Toppåsen – Kolbotn – Fløysbonn – Vevelstad og erstatter linje 81B i Fjellveien/Toppåsveien, og linje 81A på strekningen Fløysbonn – Greverud.

- Ruten dekker en lenge ønsket forbindelse over eksisterende kommunegrense mellom Oslo, Oppegård og Ski. Dette gir nye reisemuligheter for flere, sier Dahl Johansen.

Linjen vil kjøre hver halvtime hele dagen, alle dager. I morgenrush vil den kjøre hvert kvarter fra Myrvoll til Hauketo og fra Hauketo til Myrvoll om ettermiddagen. I nord ender linjen ved Hauketo stasjon, i sør ved Vevelstad stasjon.

Ved Vevelstad stasjon vil det være mulighet for omstigning til tog eller busslinje 510 videre mot Ski sentrum. Årsaken til at linjen ikke går helt til Ski sentrum er manglende vei- og terminalkapasitet fram til Ski stasjon og Follobanen er ferdig bygget.

Kunder langs Toppåsveien/Fjellveien som skal til Oslo sentrum, må bytte til linje 81 eller tog på Hauketo stasjon. Reisende mellom Greverud og Granholtet som skal til Tårnåsen må bytte til linje 81 eller 83.

- I sum får kundene i dette området langt flere avganger og større kapasitet på tilbudet sitt. Det blir bedre overganger mellom buss og lokaltog på Hauketo og det at busslinjene er kortere er de mindre utsatt for forsinkelser, sier Dahl Johansen.

LES OGSÅ:

Nye planer klare for Holtet trikkebase

19-trikken tilbake i Prinsens gate

Andre lokale busslinjer

 • Rute 23: Får 15 minutters rute i stedet for 20 minutters på kveldstid mandag - fredag samt hele dagen lørdag og søndag. Tidlig om morgen blir det 30 minutters på linje 23 alle dager.
 • Rute 34: Justeringer av rutetidene.
 • Rute 70: Justeringer av rutetidene.
 • Rute 71B: Får 15 minutters rute hele dagen cirka 06.45 - 20.30 mandag - fredag, cirka 10.00 - 19.00 lørdager.
 • Rute 74: Får 10' rute i rushtidene, får ellers minuttjusteringer.
 • Rute 76: Minuttjusteringer og bedre overgangstid til/fra tog på Hauketo.
 • Rute 77: 15 minutters rute til klokken 21.00 mandag - fredag og i tidsrommet 11-21 lørdager. Nye avganger tidlig morgen og sen kveld, får ellers minuttjusteringer.
 • Rute 77X: Minuttjusteringer for å bedre overgangen til/fra tog på Hauketo.
 • Rute 79: Justeringer av rutetidene.
 • Rute 80E: Ny avgang fra Åsbråten klokken 06.12 mandag-fredag, og 21.12 på lørdager, får ellers minuttjusteringer.

Les flere saker om kollektivtrafikk på noblad.no

T-banen og trikk

 • Linje 1: Forlenges til/fra Bergkrystallen på dagtid på lørdager, får ellers minuttjusteringer.
 • Linje 3: 8 avganger i timen mellom Mortensrud og Stortinget på dagtid lørdager, får ellers minuttjusteringer.
 • Linje 4: Justeringer av rutetidene.

Alle trikkelinjer får 15-minutters rute fra cirka klokken 19.00 til cirka klokken 21.00 alle dager. Ellers blir det minuttjusteringer.