Turistene har reist, nå er du velkommen til å gå tur og lufte hunden på campingområdet i Hvervenbukta

Gjerder og bom skal holde biler og søppel ute, men folk flest er velkommen inn på det gamle campingområdet ved Hvervenbukta.