Bryn Lions deler i disse dager ut reflekser til alle førsteklassingene på skolene Manglerud, Høyenhall, Østensjø, Oppsal, Vetland, Trasop og Godlia skole i Østensjø bydel.

På bildet sees glade førsteklassinger på Godlia skole, sammen med rektor Sverre Andenes og Finn Thorvaldsen, som er president i Lions Club Oslo/Bryn.