Mandag felte beboere i Langbølgen på Lambertseter en tåre. Ett etter ett ble de store, flotte trærne kappet ned. Ord som rasering ble brukt. Fortvilelse og maktesløshet andre. Som gedigne forlatte juletrær lå trærne bortover i veikanten. Hugget ned, for å gjøre plass til sykkelvei.

Det er ikke vanskelig å skjønne fortvilelsen. Uansett hva man måtte mene om sykkelvei eller politikk, det er et utrolig trist syn å se levedyktige trær ligge slik.

Lokalpolitikere og naboer har kjempet imot. De vant ikke denne seieren, men lokaldemokratiet vant en seier lenger ned i veien for et drøyt år siden. Etter lang tids kamp fikk en aksjonsgruppe støtte for sine krav i Rådhuset. Lønnetrærne mellom Mikrobølgen og Urtestien ble ikke felt likevel. Over tusen mennesker skrev under på oppropet for å bevare lønnetrærne. De mente at sykkelveien måtte etableres på trærnes premisser, og de ble hørt.

Den gang delte vi entusiasmen på lederplass i Nordstrands Blad. Og vi var enige med både politikere og aksjonsgruppe i at også del to av vedtaket som ble gjort, var viktig: Bevaringen av gamle trær skal også telle med i avgjørelsen i fremtidige kommunale byggeprosjekter. Det er all grunn til å minne om at det ikke bare må bli et papirvedtak.

Nå skal det minimum felles 22 trær i Langbølgen. Parallelt pågår det bygging av sykkelveier andre steder i byen, også i våre bydeler. Ofte står man overfor det samme dilemmaet: Miljø mot miljø, sykkel mot trær, nabolag mot byråd, sykkel mot bil. Konflikt, konflikt, konflikt.

Det er mulig det ikke går an å bygge sykkelvei uten konflikt. Men det hadde jammen vært interessant om det hadde vært mulig å velge en litt mer lyttende profil på måten man trumfet sykkelveiene gjennom på. Telling av syklister og et tydelig behov er det minste som må ligge til grunn. En lyttende holdning til lokale politikere og nabolag en annen.

Jeg er selv glad i å sykle. Jeg ser verdien av gode og sammenhengende sykkelveier. Men jeg ser også verdien av gamle trær, av ærverdige alleer og av at folk skal ha mulighet til å kunne parkere bilen sin. Det må være mulig å lage levende bydeler hvor alt dette er ivaretatt.

De 22 trærne i Langbølgen skal erstattes av 27 nye trær og busker. Det er bra. Det vi savner er den samme viljen som vi så da politikerne på Rådhuset ga full støtte til nabolagsaksjonen ved Munkelia. Den gang klarte man kunststykket med både å bevare trær, og bygge sykkelfelt. Det må være mulig igjen, eller skal vi gjennom gråt og fortvilelse og kamp for hver eneste meter med sykkelvei som bygges?

Dette svarer byråd Lan Marie Berg om trefellingen i Langbølgen