Så langt i vinter er det påvist mellom 87 og 90 ulver i Norge. Det er første gang siden 2015/2016 at det påvises færre enn 100 ulver i landet, ifølge Rovdata.

Ifølge en foreløpig statusrapport fra ulveovervåkingen som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata , har 37–38 av ulvene helnorsk tilhold, mens 44–46 har tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. I tillegg har seks ulver usikker grensestatus, ifølge rapporten. 87–90 ulver er en minimal økning fra 83–89 ulver som var dokumentert sist i januar.

– At vi ikke finner flere ulver til tross for en rekke nye sporinger supplert med DNA-analyser, tyder på at vi har funnet de aller fleste individer. Det vil i så fall være første gang siden vinteren 2015/2016 at det påvises færre enn 100 ulver i landet, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

87–90 ulver inkluderer 25 individer som er kjent avlivet under jakt i perioden. Stort sett alle ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone, det vil si østre deler av Innlandet og Viken.

Ifølge rapporten er det i vinter påvist ni kull med ulvevalper. Tre av disse er helnorske, dokumentert født i 2022 i Mangen, Setten og Østmarka, som alle er innenfor ulvesonen. De resterende seks valpekullene er født i grenserevirene Ulvåa, Juvberget, Kynna, Kockohonka, Kymmen og Fjornshöjden, som har tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Det er Rovdata som har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.