Gå til sidens hovedinnhold

Urovekkende at Oslo kommune må bruke ressurser på å gjøre det de er lovpålagt å gjøre!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er et svar til artikkelen i Nordstrand Blad om at det nå lages en strategi for mer åpenhet og innsyn i kommunens prosesser.

Det er flott at Raymond Johansen innrømmer at de ikke følger loven, det i seg selv er jo åpent og ærlig.
Kunne han i tillegg være åpen og ærlig rundt det faktum at prosjektet “bilfritt byliv” er ulovlig fordi det aldri har blitt konsekvensutredet slik loven krever, eller at kommunen ikke er lovpålagt å bruke ressurser på å drive en egen klimaetat så ville det vært enda bedre.

Han har også misforstått sin egen rolle fullstendig. Raymond Johansens rolle er å ivareta byens og innbyggernes behov, ikke å drive med utenrikspolitikk i form av for eksempel “forpliktende” internasjonale prinsipper i samarbeid med byer i andre land. Å bruke kommunens midler på å bruke Oslo som “test bed” for langt større byer i utlandet med bedre plass og flatere topografi og reise rundt i verden for å promotere dette ligger heller ikke innenfor kommunens oppgaver. Uansett om det er andre enn Raymond Johansen som reiser rundt så er det faktisk han som sitter med det overordnede ansvaret.

Han er også frekk nok til å be om koronapenger fra Staten på grunn av de økonomiske tapene denne krisen påfører oss. Men, han vil ikke bruke disse pengene til å utføre de lovpålagte oppgavene, disse vil han heller kutte i samtidig som han vil bruke flere milliarder på den nye klimaplanen som inneholder en lang rekke med ikke lovpålagt symbolpolitikk som beviselig ikke gagner klimaet. Akkurat hvordan og hvorfor det ikke gagner klimaet kan jeg komme tilbake til siden det ikke er hovedpoenget i dette tilsvaret.
Raymond Johansen og byrådet er frekke nok til å be om krisehjelp samtidig som de stolt presenterer en plan om å sette Oslo kommune i enda større gjeld.

Det rødgrønne byrådet vil kutte i sosiale tjenester, nekter å gjøre noe med gjengs leie for utslitte kommunale boliger og har innført en særdeles usosial politikk der de stolt hevder at fattige, syke og eldre får det mye bedre når de ikke har råd til å bruke bil. Etter koronakrisen har det blitt enda flere fattige, matprisene har økt, det samme har prisene på alt annet. Viruset har for alvor vist oss hvor livsviktig det er at folk flest kan benytte egne biler. En syklist kan spre smitte så langt som 70 meter bak seg. Opphold i samme rom som en smittet i mer enn 15 minutter øker faren for smitte. Derfor er heller ikke kollektivtrafikken en god løsning ved slike pandemier.

Oslo brann- og redningsetat har skrevet minst fire bekymringsmeldinger om at de ikke kommer frem, eller ikke kommer frem i tide.
Dette har ikke blitt tatt til etterretning og det planlegges i stedet for å lage enda flere tiltak som vil hindre nødetatene ytterligere. Lovligheten av dette er ikke interessant for Raymond fordi han mener at det fremdeles ikke er nødvendig å følge loven om konsekvensutredning.

Behovet for å måtte bruke ressurser på å sørge for at kommunen følger loven burde vært ikke eksisterende.