Utbygger gir opp boligene på eterfabrikken – vurderer videre bruk av eiendommen

SPG som kjøpte eterfabrikken i 2019 gir opp boligplanene inntil videre, og skal nå finne ut av hva de vil bruke eiendommen til på kort og lang sikt.