Fra asfaltørken til boliger og møteplass

SLIK KAN DET BLI:  Nye Bogerud Torg slik Obos vil ha det.  General Ruges vei i forgrunnen. Begge illustrasjoner: Ark 19 Arkitektkontor/Obos

SLIK KAN DET BLI: Nye Bogerud Torg slik Obos vil ha det. General Ruges vei i forgrunnen. Begge illustrasjoner: Ark 19 Arkitektkontor/Obos

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Obos vil fornye Bogerud senter med tre boligblokker på åtte etasjer. Ny dagligvarebutikk, kafé og et offentlig torg inngår også i planene.

DEL

BOGERUD: Like før jul ble et reguleringsforslag for Bogerud Torg lagt ut til offentlig ettersyn. Obos vil revitalisere nærsenteret ved å bygge tre nye boligblokker, der det i dag er en stor parkeringsplass og dagligvarebutikk.

111 leiligheter på lokk

– Vi foreslår to nybygg på langs og ett på tvers. Det er et boligprosjekt kombinert med noe næring, sier Elisabeth Sverdrup Braaten, eiendomssjef i Obos Forretningsbygg.

Blokkene og utearealer til de rundt 111 leilighetene skal bygges oppå et lokk. Under blir det parkeringsplasser og noe næringsarealer.

Nybyggene skal legges slik at det i fremtiden er mulig å overbygge t-banesporet, hvis dette skulle bli aktuelt.

Rimi-bygget skal etter planen rives og erstattes av en større dagligvareforretning i førsteetasje av det ene boligbygget.

Det foreslås også en kafé ut mot et offentlig torg ved kiosken og t-baneinngangen, som Obos planlegger at kan bli et samlingssted for nærmiljøet.

Med unntak av Rimi-bygget skal de eksisterende byggene på Bogerud senter bestå.

LES OGSÅ: Vil bygge 240 boliger på Bogerud

Vil styrke nærsenteret

Obos mener at nye Bogerud Torg vil styrke nærsenteret, og at de i dette siste forslaget har tatt mer hensyn til boligbebyggelsen bak dagens Bogerud senter enn i de tidligste forslagene til utbygging.

Første gang Obos lanserte utbyggingsplanene var det høylytte protester fra beboerne i høyblokkene bak, som fryktet de ville miste lys og utsikt.

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget til Obos, med forbehold om enkelte endringer. Høringsfrist er 2. februar.

– Massivt og monotont

Østensjø bydelsutvalg (BU) behandlet utbyggingsforslaget mandag 12. januar.

BU støtter målet om å videreutvikle og styrke området med boliger og næring, men mener planen i for liten grad sikrer sammenheng, funksjonalitet og kvalitet i byrommene. De understreker også viktigheten av å ivareta sikt og lysforhold for eksisterende bebyggelse, og er opptatt av avbøtende tiltak mot støy.

BU vil dessuten ha mer fokus på materialvalg og utforming av fasadene på nybyggene. Den tverrgående boliglamellen synes de er massiv og monoton, så de vil bryte opp fasaden og ta vekk én etasje.

Siden prosjektet har store synlige takflater vil BU gjerne ha sedumtak (beplantet tak, red.anm.) på senterbebyggelsen i syd.

De ønsker seg flere større leiligheter enn foreslått, og er opptatt av at det blir nok parkeringsplasser for både biler og sykler. BU mener også det er behov for barnehage i tilknytning til de nye boligene.

Artikkeltags