Sier nei til høyblokk på Bergkrystallen

ALTERNATIV 2: Plan - og bygningsetaten ønsker at dette forslaget, uten høyblokk, skal bli den valgte løsningen  for Bergkrystallen Torg. Bydelsutvalget på Nordstrand er enig i dette.Illustrasjon: PBE

ALTERNATIV 2: Plan - og bygningsetaten ønsker at dette forslaget, uten høyblokk, skal bli den valgte løsningen for Bergkrystallen Torg. Bydelsutvalget på Nordstrand er enig i dette.Illustrasjon: PBE

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Nordstrand bydelsutvalg sier ja til det mest moderate utbyggingsalternativet for Bergkrystallen Torg.

DEL

BERGKRYSTALLEN: Lokalpolitikerne følger derved  bydelsdirektør Per Morstads anbefaling.

Han mener Plan- og bygningsetaten (PBE) bedre ivaretar både bokvalitet, kulturminnevern, områdets visuelle utrykk og behovet for en attraktiv og tilgjengelig møteplass/torg enn forslaget fra Eiendoms- og byfornyelsesetatens (EBY) forslag.

Maks 5 og 6 etasjer

– Vi går for PBs forslag (alternativ 2) som legger opp til en maksimal høyde på seks etasjer. Det innebærer ingen konkurranse med dagens høyblokk, sier bydelsutvalgets leder, Arve Edvardsen.

LES OGSÅ: Slik ønsker EBY at nye Bergkrystallen skal bli

Han oppsummerer bydelsutvalgets vedtak i korte trekk:

– Det etableres et attraktivt offentlig torg/møteplass med tydelig offentlig karakter med gode, offentlige forbindelser videre i alle retninger, og god forbindelse/sammenheng med stasjonen og eksisterende nærbutikk på den andre siden av Mellombølgen.

– Det blir en bevisst plassering av bebyggelse, grensende til torget med fokus på å danne et godt plassrom.

– Ny bebyggelse viderefører eksisterende bebyggelsesstrukturer og oppføres i maksimalt 6 etasjer langs stasjonen og maks 5 etasjer mot veiene.

– T-banestasjonen oppleves som trygg og godt tilgjengelig fra alle himmelretninger.

– Det avsettes en sone mellom plattform og ny bebyggelse som må ivareta offentlig gang-/sykkelveg fra friområde i vest til torget i øst, en sone mellom bebyggelse og gangveg (inngangsparti), og sone mellom gang-/sykkelveg og perrong (beplantning).

– Det sikres variert arealbruk med hovedvekt på boliger med god leilighetsfordeling/ flere større leiligheter og utadrettet virksomhet mot torget

– Det innpasses en barnehage med minimum 4 avdelinger lokalisert til vestre del av bebyggelsen langs T-banen. Barnehagens uteareal må være tilgjengelig utenom åpningstid.

– All parkering løses under bakken iht. Oslo kommunes parkeringsnorm for ytre by.

– Likeretteren flyttes for å tilrettelegge for både bedre romlighet, siktlinjer og utearealer.

LES OGSÅ: Er det greit med 13 etasjer på Bergkrystallen?

Nytt SV- forslag nedstemt

Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer.

Tedd Urnes (SV) fremmet under debatten et alternativt forslag: Forslag om utbygging og en forsiktig fortetning av området nær Bergkrystallen Torg og T-bane, anbefales ikke vedtatt. Området bevares og utbygges som friområde for befolkningen. Plan og bygging av barnehage utsettes.

Forslaget fikk kun SV sin ene stemme og falt.

LES OGSÅ: OBOS bygger 75 nye boliger på Munkelia

Artikkeltags