Utvalg delt om inntaksmodell for videregående skole i Oslo

Flertallet går inn for å utrede to nye modeller for inntak til videregående skole i Oslo. Mindretallet ønsker å beholde dagens system med karakterbasert inntak.