Gå til sidens hovedinnhold

Uvettig av høyresiden å nedlegge Frisklivssentralen på Nordstrand

Artikkelen er over 2 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er fortvilende naivt å nedlegge en lavterskel, forebyggende helsetjeneste i den tro at man skal spare penger. Vedtaket om å nedlegge Frisklivssentralen på Nordstrand, ment som et sparetiltak under budsjettbehandlingen i BU 13.12.18, er omtrent like formålstjenlig som å tisse i buksa for å holde seg varm. Som kjent oppleves effekten motsatt på noe lengre sikt.

Mens Høyre og deres samarbeidspartier syntes det var smart å spare 816.000 kr på å fjerne muligheten for barn, unge og familier til å få hjelp til ulike fysiske og psykiske utfordringer før disse vokser seg for store til et lavterskeltilbud, stemte Arbeiderpartiet og MDG med vårt alternative bydelsbudsjett for å opprettholde denne velfungerende og rimelige helsetjenesten. Nå vil bydelen i stedet lett kunne havne i uføret med å skyve kostnadene foran seg, ut i tid, når problemene er blitt større og mye mer krevende for den enkelte og familiene dette gjelder. Og for hjelpeapparatet.

Bystyrevedtak om frisklivstilbud i alle bydeler – hva nå, Nordstrand?

Frisklivssentralene er en kommunal helsetjeneste. Alle ansatte på disse sentralene er utdannet innen helse. På Nordstrand jobbet en psykologspesialist og en fysioterapeut i totalt ett årsverk. Frisklivssentralene tilbyr kurs i bedre ernæring og fysisk aktivitet, mestring av depresjon og psykisk belastning, samt andre folkehelsetiltak. Dette gjennom individuelle samtaler og trening i grupper, ofte med egne tilbud for barn og unge. Bystyret har gjennom folkehelseplanen vedtatt at alle bydeler skal ha et frisklivstilbud. Så kan man spørre seg hvorfor vår bydel ikke skal etterkomme dette pålegget? Brukerne som gikk vantro ut av BU-salen da dette spørsmålet var avgjort, opplever neppe at bydelen vår «setter brukerne i sentrum» - ord som Høyre og deres BU-venner gjerne ellers smykker seg med når det handler om privatisering.

Budsjettvedtak i BU anket i år igjen

Ovennevnte er ikke det eneste vedtaket fra budsjettbehandlingen i BU før jul som strider mot kommunale vedtak og retningslinjer. Fjorårets budsjettvedtak ble anket av bydelsdirektøren, og anken tatt til følge ved at bystyret kjente det omstridte budsjettvedtaket fra BU på Nordstrand for 2018 ugyldig. I bydelsbudsjettvedtaket for 2019 gjentar historien seg. Bydelsdirektøren finner å måtte anke et vedtak fra Høyre og samarbeidspartiene om kommunalt øremerkede midler og årsverk til hjemmetjenesten og eldreomsorgen. Vedtaket synes å stride mot kommunens økonomireglement for 2019 samt reglement for bydelene. Når bystyret vedtar å øremerke kommunale midler til bestemte formål, er dette å betrakte som premisser for bydelenes budsjettvedtak. Men Høyre og deres partnere i BU later til å finne det viktigere å drive obstruksjonspolitikk enn å sørge for at eldre hjemmeboende får nyte godt av de ekstra midlene og stillingene som er på trappene på nyåret. Da heller skyve tildelingen ut i det blå, så å si, ved å fatte omstridte vedtak som nødvendigvis må ankes. Brukerne i sentrum? Neppe.