Gå til sidens hovedinnhold

Vaksinering i Bydel Østensjø: Hva var det egentlig som skjedde?

Leserbrev

Bydel Østensjø har beklaget at avdelingsledere fikk koronavaksiner før kritisk helsepersonell.

I Nordstrands blad for 24.2. heter det at feilen skyldtes «logistiske utfordringer» og kort holdbarhet for vaksinen. I en redegjørelse til bydelsutvalget (datert 3.3.) er imidlertid framstillinga en annen.

Her framgår det at bydelen i rimelig god tid var klar over at det ville bli vaksiner til overs etter vaksinering i omsorgsboligene og at utløpsdatoen for vaksinen nærmet seg. Det ble truffet tiltak i forhold til det. En del av det kritiske helsepersonalet ble vaksinert i helga 16.-17. januar og flere ble innkalt til vaksinering 18. januar. Så hva var det som gikk galt?

Les også

Avdelingsledere i Østensjø fikk vaksinedoser før kritisk helsepersonell: – En uheldig situasjon

I den nye redegjørelsen står det at det oppsto en uoversiktlig situasjon hvor det på et tidspunkt så ut til å gjenstå flere vaksinedoser enn ansatte som var innkalt til vaksinering. Dermed ble også ledere og saksbehandlere vaksinert, og vaksinedosene var allerede brukt opp da kritisk helsepersonell møtte fram til avtalt tid. De måtte gå hjem med uforrettet sak. Feilen var altså verken knyttet til logistikk problemer eller utløp av vaksinens holdbarhet, men på en regne- eller tellefeil under vaksineringa.

Vi må ta høyde for menneskelige feil uten å moralisere, men det er avgjørende viktig med åpenhet rundt det som har skjedd. Her har vi altså to forskjellige versjoner av bakgrunnen for en svært uheldig hendelse.

Jeg stusser også på et annet punkt i den nye redegjørelsen. Bydelsdirektøren skriver at bydelspolitikerne ble informert om hendelsen i et informasjonsbrev 21. januar. Jeg tror nyheten i Nordstrands Blad kom overraskende på de fleste bydelspolitikerne. Så hva fikk vi egentlig vite i skrivet fra 21. januar? Det var en informasjon som var så diskret at den nok gikk under radaren for de aller fleste. Det dreier seg om et par linjer under den muntre overskriften «It´s not only only with Pfizer» hvor det blir opplyst at "noen andre enn bare kritisk helsepersonell» fikk vaksinen. Det var overhodet ingen beklagelse av det inntrufne og ingen informasjon om hvem «noen andre» var.

Bydelspolitikerne ble altså ikke informert skikkelig før saka sprakk i Nordstrands Blad over en måned seinere. Jeg sitter dessverre igjen med en følelse av at bydelsadministrasjonen i utgangspunktet prøvde å legge lokk på saka.