FrP raser i Oslo - nye tall viser samme tendens nasjonalt på den svakeste målingen på fire år

Av

Fremskrittspartiet får den svakeste målingen på fire år.