ØSTENSJØ: Møtet finner sted i Oppsal samfunnshus, og utbygging i bydelen blir et sentralt tema. Det blir nemlig paneldebatt om vekst og vern i bydelen.

Mye å ta vare på

– Vi har mye å ta vare på i Østensjø. Østensjøvannet, markagrensa, gamle bygninger og utrydningstruede arter. Vi står også overfor store utfordringer med befolkningsvekst, behovet for nye boliger er stort. Hvordan løser vi dette, spør lokalpartiet i invitasjonen til kveldens møte.

I tillegg til at det blir paneldebatt, kommer partiets stortingsrepresentant Rasmus Hansson og bystyrerepresentant Harald Nissen.

Kandidater til lokalvalget og partiets kjernesaker vil også bli presentert på møtet i Oppsal samfunnshus.

LES OGSÅ:

Beboere mot utbyggere

Det pågår flere store reguleringssaker i Bydel Østensjø, som er blitt mottatt med store protester fra lokalbefolkningen.

I paneldebatten møtes både politikere, utbyggere og engasjerte innbyggere.

Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos kommer, de skal blant annet bygge ut sentrene på Oppsal og Bogerud.

Mediekontakt Kjell Kvarekål i JM Norge, som vil bygge ut den gamle eterfabrikken med boligblokker, stiller også.

LES OGSÅ: Høyblokker ved Østensjøvannet møter motstand

Fra lokalmiljøet kommer blant annet Amund Kveim i Østensjøvannets Venner og Inger Myhre Kjærstad.

Førstnevnte er sterkt imot planene om høyblokker helt inntil miljøparken.

Sistnevnte var med på å starte opp et samlingssted for kreative sjeler i midlertidig leide lokaler i eterfabrikken.

Møtet starter klokken 18.30 og varer til cirka 20.30. Paneldebatten starter klokken 19.40.

LES OGSÅ:

Eterfabrikken får nytt liv

Eterfabrikken kan bli erstattet av blokker

Obos vil rive alt og bygge nytt på Oppsal

Vil bygge ut Oppsal gård