Planen om et 200 meter langt sykkelfelt i Haakon Tveters vei mellom Skøyenåsveien og Skøyenkroken har møtt stor motstand hos mange som bor på Oppsal. Sykkelfeltet fører til at 80-100 parkeringsplasser forsvinner i et område hvor det finnes svært få tilgjengelige plasser.

Mange av dem som vil miste parkeringsplassen er fortvilet og frykter at de må flytte fra Oppsal eller selge bilen.

Det var flere som tok kontakt med Oppsal Arbeiderpartilag da planen ble lagt fram av Bymiljøetaten. Laget avholdt derfor et åpent møte på Oppsal om sykkelfeltet i februar 2020. Byråd Arild Hermstad og Bymiljøetaten ble invitert til møtet for å redegjøre for planen og svare på spørsmål. Verken Hermstad, hans byrådssekretærer eller Bymiljøetaten ønsket å stille på møtet.

Etter å ha fått 75 i hovedsak meget kritiske høringsuttalelser til planen om sykkelfelt, konkluderte Bymiljøetaten at det ikke var behov for en konsekvensanalyse. I etatens oppsummering var det ingen opplysninger om de ulemper og problemer som bortfall av 80-100 parkeringsplasser vil påføre beboere i nærområdet. Det var heller ingen beskrivelse av hvor mange som fikk en fordel av et sykkelfelt og deres problemer om sykkelfeltet ikke ble bygget.

I Bydel Østensjø har MDG og SV vært sterkt engasjert i å få bygget sykkelfeltet mellom Skøyenåsveien og Skøyenkroken så raskt som mulig. Verken lokalt eller sentralt i byrådet og bystyret har MDG og SV vært interessert i at det ble foretatt noen analyse av konsekvensene for dem som rammes av at parkeringsplasser forsvinner.

Oppsal Arbeiderpartilag har som mange andre på Oppsal reagert på likegyldigheten som MDG og SV i denne saken viser overfor problemene vanlige mennesker får når parkeringsplasser blir fjernet. Det skyldes selvfølgelig at det ikke er deres velgere som rammes av slike tiltak.

Bymiljøetaten kunne 6. mai fortelle at sykkelfeltet antagelig blir bygget før ferien. Etaten går inn for å bruke 200.000 kroner til en midlertidig parkeringsplass i Haakon Tveters vei 65 for dem som mister plasser der nytt sykkelfelt kommer. Forslaget fra MDG og SV i Østensjø om midlertidig parkeringsplass var ment å dempe kritikken mot sykkelfeltet. Men dette er en svært midlertidig løsning. Tomten skal brukes av det nye sykehjemmet på Oppsal. Arbeidet starter opp våren 2022.

I stedet for å kaste bort 200.000 kroner på å gjennomføre MDGs og SVs prestisjeprosjekt har Arbeiderpartiet en løsning som har støtte av et stort flertall av innbyggere på Oppsal:

Vi mener at opparbeiding av sykkelvei mellom Skøyenåsveien og Skøyenkroken må utstå inntil alt er klart for bygging av sykkelvei langs hele strekningen fra Hellerudveien langs Østmarkveien og Haakon Tveters vei til Østensjøveien.

Men Arbeiderpartiet fikk ved siste valg færre representanter i bystyret enn MDG og SV har til sammen. Derfor blir det nytt sykkelfelt i Haakon Tveters vei.

Oppsal Arbeiderpartilag har i saken om sykkelfelt arbeidet for å ivareta vanlige menneskers interesser på Oppsal. Det vil vi fortsatt gjøre i tråd med Arbeiderpartiets motto foran høstens valg: " Nå må det bli vanlige folks tur".

Les også

Svikten i demokratisk styring av byutviklingen i Oslo. Hovedårsaken til protester mot utviklingstiltak i bydelene